یونان از بازداشت گروهی از قاچاقبران انسان خبر می‌دهد
یونان از بازداشت گروهی از قاچاقبران انسان خبر می‌دهد

پولیس یونان از بازداشت گروهی از قاچاقبران انسان در این کشور خبر داده است. گفته می‌شود که این گروه فرستادن پناهجویان به ایتالیا را سازماندهی می‌کرده اند.

دست کم ده قاچاقبر انسان در دو روز گذشته به دست پولیس یونان افتاده اند. پولیس این کشور به خبرگزاری آلمان (دی پی آ) گفته است که آنان دو قاچاقبر را پنج شنبه شب در حالی بازداشت کردند که سه فرد سومالیایی را در عقب واسطه نقلیه خود جابه جا کرده بودند. این دو قاچاقبر در بندر تسالونیکی گرفتار شده اند.

یک روز قبل از آن پولیس یونان توانست که پس از چند ماه تلاش هفت قاچاقبر را در غرب این کشور دستگیر کند. این قاچاقبران ۲۰ مهاجر را در یک موتر لاری جابجا کرده بودند که تربز به ایتالیا انتقال می داد.

از حلقات نزدیک به پولیس یونان گفته اند که احتمالاً افراد بازداشت شده، از اعضای گروه بزرگ قاچاقبرانی باشند که پناهجویان و مهاجران را در جاه های مخصوص وسایط نقلیه و کشتی ها پنهان می‌کنند و آنان را به ایتالیا انتقال می‌دهند.

با این همه، بنادر پاتراس و ایگومینیتسا از گذرگاه های عمده مهاجران غیرقانونی دانسته می‌شوند. بیشتر مهاجران از ترکیه وارد یونان می‌شوند و سپس از این طریق به ایتالیا می‌روند. روزانه چندین کشتی از این بنادر سفر خود را آغاز می‌کنند و در شهرهای بندری ایتالیا توقف می‌کنند.

 aj (dpa)


 

در همین زمینه