آیا پدر و مادر یک کودک نوزاد می‌توانند که به دلیل زایمان در یک کشور، حق اقامت و محافظت به دست آورند
آیا پدر و مادر یک کودک نوزاد می‌توانند که به دلیل زایمان در یک کشور، حق اقامت و محافظت به دست آورند

برخی ها تصور می‌کنند که زایمان در یک کشور کمک می‌کند که والدین نوزاد، حق اقامت و محافظت یک کشور را دریافت کنند. این پیش فرض در کل درست نیست. شماری از کشورهای اروپایی بر اساس "اصل خون" تصمیم می‌گیرند که در این حالت، محل تولد نوزاد بالای پرونده پناهندگی والدین تاثیر نمی‌داشته باشد. معلومات کامل را در این ویدیو بنگرید. اگر شما در آلمان یا یک کشور دیگر اتحادیه اروپا زایمان کرده اید، می‌توانید تجارب خود را پس از تماشای این ویدیو با ما شریک نمایید. 

در همین زمینه