عکس آرشیف از آوارگان در مسیر مهاجرت به اتحادیه اروپا
عکس آرشیف از آوارگان در مسیر مهاجرت به اتحادیه اروپا

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد در مبارزه با "مهاجرت نامطلوب" به اروپا، با کشورهای مبدا مهاجران و کشورهای سومی که مسیر عبور مهاجران و یا میزبان آنان می باشند، همکاری بیشتر و نزدیک تری داشته باشد.

ایلوا یوهانسون، کمیسار اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از یک کنفرانس ویدیویی که با شرکت کشورهای اروپایی و افریقای شمالی برگزار شد، اعلام کرد که در پیشنهادی که او برای اصلاح سیستم پناهندگی در این اتحادیه تهیه کرده، همکاری با کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا بخشی اصلی است.

یوهانسون می خواهد به احتمال زیاد پیشنهادش را برای اصلاح سیستم پناهندگی در ماه سپتمبر ارائه کند. سال هاست که اتحادیه اروپا در زمینه اصلاح این سیستم ناموفق بوده است. موضوع اصلی گفتگوها در روز دوشنبه، مبارزه با باندهای قاچاق انسان از افریقای شمالی بود. 

آوارگان و مهاجران پیوسته سعی می کنند با عبور از کشورهایی مانند لیبیا یا تونس و از طریق بحر خود را به اروپا برسانند. به گزارش سازمان ملل متحد، بحیره مدیترانه مرگبارترین مسیر دریایی در جهان است. سال ۲۰۱۹ دست کم ۱۳۱۹ تن حین فرار از طریق بحیره مدیترانه جان باخته یا گم شده اند. یوهانسون با اشاره به این موضوع گفت: "این راه ها مرگبار است". وی همچنان اضافه کرد که مهاجران قبل یا بعد از سفر مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند یا از آن ها به عنوان نیروی کاری ارزان استفاده می شود.

اکنون یوهانسون می خواهد با سرعت هرچه بیشتر شخصا با کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا وارد گفتگو شود. در این گفتگوها فقط مساله جلوگیری از قاچاق انسان از طریق بحیره مدیترانه مطرح نخواهد شد؛ بلکه شرکت کنندگان راجع به دلایل فرار، رعایت موازین حقوق بشر و حمایت از نواحی مهاجرپذیر به بحث و گفتگو خواهند نشست.

به گفته یوهانسون مساله ایجاد راه های قانونی برای مهاجران در اتحادیه اروپا نیز نباید فراموش شود. افزون براین باید با اطلاعات گمراه کننده ای که باندهای قاچاق انسان در شبکه های اجتماعی نشر می کنند نیز باید مبارزه شود. 

لوچیانا لامورگیزه، وزیر داخله ایتالیا که کشورهای اروپایی و افریقای شمالی را به شرکت در کنفرانس ویدیویی در روز دوشنبه دعوت کرده بود، از همکاری نزدیک تر نیروهای پولیس کشورهای اتحادیه اروپا با کشورهای مبدا و ترانزیت مهاجران خبر داد. او گفت: «امروز همه ما، کشورهای اروپایی و افریقایی در زمینه حل پدیده پیچیده مهاجرت یک قدم مهم به جلو برداشته ایم». وی اضافه کرد که گفتگوها در روز دوشنبه پرثمر بوده است.

 

 

در همین زمینه