یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند. یکی از قربانیان یک جوان افغانی-آلمانی بود.
یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند. یکی از قربانیان یک جوان افغانی-آلمانی بود.

حکومت فدرال آلمان از ۱۶۵ مورد جرم جنایی علیه پناهجویان گزارش داده که بیشترشان انگیزه راستگرایانه سیاسی داشته اند. این جرایم در سه ماه نخست سال جاری میلادی رخ داده اند و دست کم ۲۷ تن در آنان زخمی شده اند.

خبرگزاری کاتولیک براساس یک پاسخنامه حکومت فدرال آلمان نوشته که اکثر این رویداد ها "علیه پناهجویان و پناهندگان در خارج از اقامتگاه های مهاجران" رخ داده اند.

براساس آمار ارائه شده حکومت آلمان، ۱۶۱ مورد از این حملات انگیزه راستگرایانه سیاسی داشته اند. اطلاعاتی که در این زمینه روز سه شنبه از سوی حکومت فدرال نشر شده، همچنان می رساند که در ربع نخست سال جاری، در ۱۰ حمله نیز اقامتگاه های پناهجویان اهداف مستقیم بوده اند.

حکومت گفته این ۱۰ جرم جنایی نیز به عنوان اقدامی با انگیزه سیاسی محسوب گردیده اند. از جمله چهار حمله نیز علیه "سازمان های امدادی، رضاکاران و داوطلبان" صورت گرفته که به مهاجران کمک می کنند.

از این میان، سه مورد از حملات بر سازمان های امدادی و مددکاران با انگیزه سیاسی صورت گرفته و یکی به پدیده "جرم سیاسی راستگرایانه" منسوب نشده است.

در ۱۹ ماه فبروری سال جاری، یک مرد مسلح با انگیزه راستگرایانه و نژادپرستانه به دو کافی شاپ در شهر هاناو آلمان حمله کرد و ۹ تن را به قتل رساند. همه قربانیان پیشینه مهاجرتی داشتند. حالا چهار ماه پس از وقوع آن حمله مرگبار، گروه رسانه ای "فونکه" گزارش داده که حکومت آلمان به اقارب قربانیان ۱/۹ میلیون یورو غرامت پرداخته است.

 

در همین زمینه

Webpack App