درخواست کننده گان برای کارت هویت در برابر پرفکتور انتونی منتظر اند، برج می ۲۰۱۸. عکس از آرشیف/مهاجرنیوز
درخواست کننده گان برای کارت هویت در برابر پرفکتور انتونی منتظر اند، برج می ۲۰۱۸. عکس از آرشیف/مهاجرنیوز

اقدام و یا تجدید کارت اقامت در فرانسه برای اتباع خارجی تقریباً ناممکن شده است. نهاد های مدافع، وزارت داخله را به خاطر تأخیر در پروسه اداری کارت اقامت برای اتباع خارجی مورد انتقاد قرار داده و از مسئولان می‌خواهند تا در این مورد اقدام جدی نمایند.

در این روز ها حتا درخواست وعده ملاقات برای کارت اقامت نا ممکن شده است. به گفته نهاد غیردولتی «سیماد» در چندین پرفکتوردر فرانسه، به ویژه در پرفکتور سن سان دونی در شمال پاریس درخواست برای کارت اقامت و یا تجدید آن ناممکن شده است. این چالش تنها به دلیل شیوع ویروس کرونا نیست، قبل از شرایط قرنطین نیز پرفکتور ها در پروسه اداری کارت اقامت تأخیر می کردند.

شعبه های معلومات پرفکتور ها در ایام قرنطین بسته بودند و قرار بر این شد که پس از نیمه ماه جون دوباره باز شوند و به کار آغاز کنند.

لیز فارون مسئول حقوق اتباع خارجی در نهاد سیماد می‌گوید :شماری از پرفکتور ها تا هنوز شعبه های خود را باز نکردند، برخی از آن‌ها به گونه متناوب باز هستند، برخی هم تا ماه سپتامبر بسته اند... این همه بهانه و رد مسئولیت است.

«برای گرفتن وعده ملاقات باید شب‌ها را سپری کرد»

طبق معمول برای گرفتن وعده ملاقات برای کارت اقامت، درخواست از طریق سایت انترنتی پرفکتور صورت می گیرد. اما به گفته این نهاد مدافع، سایت انترنتی اصلاً کار نمی کند.این نهاد برای گرفتن وعده ملاقات به صورت انلاین از یک رباط کمک می‌گیرد تا بار ها در سایت مربوط کلیک کند تا اینکه وعده ملاقات گرفته شود.

پس از این همه کوشش، باز هم گرفتن وعده ملاقات در پرفکتور سن سان دونی از طریق سایت انترنت ممکن نیست. حتا گرفتن وعده ملاقات برای شرایط استسنایی نیز ممکن نیست. دانشجویانی که نیاز به تجدید کارت اقامت دارند نیزموفق به گرفتن وعده ملاقات در پرفکتور وال دو مارن کریتای نشدند.          دفتر سیماد می‌گوید «برای گرفتن وعده ملاقات باید شب‌ها را سپری کرد و همین شور هفته‌ها ادامه دارد« این شرایط وضعیت وضعیت را برای اتباع خارجی دشوار و پیچیده می سازد..« این نهاد خواهان ساده سازی قوانین حاکم در پروسه اداری کارت اقامت برای اتباع خارجی است.

«در صورت عدم موفقیت  گرفتن وعده ملاقات از طریق انلاین باید از صفحه تصویر گرفت»

نهاد سیماد این شرایط را برای اتباع خارجی زیر سن و بدون سرپرست دشوار می خواند. نظر به گفته مسئول حقوق اتباع خارجی این نهاد اتباع زیر سن باید هرچه زودتر قبل از۱۹سالگی کارت اقامت را بدست آرند وگرنه پس از آن در پیچیده گی های اداری درگیر می شوند و از برخی حقوق اجتماعی محروم می مانند و به عنوان افراد بدون اسناد شناخته می شوند. 


لیز فارون می افزاید: چگونه ممکن است که پرفکتور ها نظر به درخواست کارت اقامت برای افراد زیر سن  و بدون سرپرست بی تفاوت هستند؟ در حالیکه اگر کارت اقامت را بدست نیاورند پس از۱۹سالگی بی هویت اند. این  مدافع حقوق اتباع خارجی پیشنهاد می کند تا در صورت عدم موفقیت گرفتن وعده ملاقات از طریق انلاین باید از صفحه تصویر گرفت تا مدرکی باشد برای روند اداری.


نهاد مدافعان حقوق برای روند اداری کارت اقامت کمتر از دو ماه را پیشنهاد می کند

اخیرا نهاد مدافعان حقوق در برابر تاخیر پرفکتور برای اقدام و یا تجدید کارت اقامت واکنش نشان داده است. این نهاد برای روند اداری کارت اقامت کمتر از دو ماه  را پیشنهاد می کند. این نهاد به تاریخ ۱۰جولای توصیه هایی را برای معضل اداری به وزارت داخله پیشنهاد نمود.
این نهاد که  مدافع حقوق شهروندان در فرانسه است، در یکی از  توصیه ها به پرفکتور ها پیشنهاد می کند تا در صورت تاخیر روند اداری کارت اقامت برای متقاضیان یک برگه یا سند رسمی دهند که بیان گر وضعیت اداری آنها باشد. 

این نهاد همچنان بر لزوم ارائه تعداد کافی جلسات در مدت دو ماه و ارائه گزینه های جایگزین برای تعیین وقت ملاقات، به پرفکتور اصرار می ورزد. انهاد مدافعان حقوق از دولت می خواهد كه برای این اقدامات منابع مالی را در نظر گیرد.

این نهاد به دولت یادآوری می کند، افرادی که درخواست اقامت در فرانسه را می کنند در‌واقع کاربران خدمات عمومی هستند که پرفکتور ها باید پیش از همه احترام به اصول سازگاری، تداوم و برابری خدمات عمومی را داشته باشند. این نهاد همچنان می‌گوید که خنثی سازی دسترسی به پرفکتور ها "منبع تبعیض و نقض حقوق" است.

اما هنوز معلوم نیست که آیا این پیشنهاد ها مورد پذیرش مسئولان دولت قرار خواهد گرفت یانه. دولت فرانسه پس از سه ما در موارد گزارش خواهد داد. 


 

در همین زمینه