در سال ۲۰۱۹ رقم افرادی که در آلمان به دنبال حفاظت بوده اند، افزایش یافته است
در سال ۲۰۱۹ رقم افرادی که در آلمان به دنبال حفاظت بوده اند، افزایش یافته است

در پایان سال ۲۰۱۹، حدود ۱.۸ میلیون پناهجو در آلمان ثبت گردیده است. به گزارش اداره فدرال احصائیه این کشور، شمار آن ها در مقایسه با سال گذشته ۵۷ هزار تن (یا سه درصد) افزایش یافته است. براساس داده های اداره ثبت احوال خارجیان در آلمان، این رقم از سال ۲۰۱۲ تا به حال کمترین میزان افزایش را نشان می دهد.

پناهجویان، خارجیانی هستند که طبق قوانین بین المللی، به دلایل بشردوستانه یا سیاسی در آلمان اقامت دارند. اشخاصی هم که رسیدگی به درخواست پناهندگی شان جریان دارد، اجازه اقامت موقت یا دائمی دریافت کرده و یا پس از رد درخواست پناهندگی و اجازه اقامت بشردوستانه در آلمان به سر می برند، شامل پناهجویان هستند.

به گزارش اداره فدرال احصائیه آلمان، به تاریخ ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۹، رقم پناهجویانی که هنوز راجع به درخواست های پناهندگی شان تصمیم نهایی گرفته نشده بود، به حدود ۲۶۶ هزار تن می رسید. این رقم ۴۰ هزار نفر کمتر از سال گذشته را نشان می دهد. گفته می شود که دلیل این کاهش، رسیدگی به دوسیه های ناتمام پناهجویان و ادامه کاهش درخواست های جدید پناهندگی بوده است.

مرتبط: آلمان نسبت به «موج جدیدی از مهاجران» به خاطر ویروس کرونا هشدار داد

۱.۴ پناهجو در پایان سال ۲۰۱۹ اجازه اقامت به دلایل بشردوستانه داشتند و به این ترتیب به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته شده بودند. این رقم نسبت به سال گذشته ۷۷ هزار بیشتر بوده است. ۴۱ درصد از این پناهجویان سوریایی، ۱۱ درصد افغان و ۱۰ درصد از آن ها عراقی بودند. مدارک اقامت ۸۰ درصد از این پناهجویان از نظر زمانی محدود است.

در پایان سال گذشته، ۲۱۳ هزار نفر در اداره ثبت احوال خارجیان به عنوان افرادی ثبت شده اند که براساس رد درخواست پناهندگی شان، مدرک اقامت دریافت کرده اند. به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با پایان سال ۲۰۱۸، ۲۰ هزار تن بیشتر شده است. براساس داده های اداره فدرال احصائیه آلمان، ۸۴ درصد از این مهاجران مدرک تحمل یا «دولدونگ» دارند که براین اساس اخراج شان موقتا به حالت تعلیق درآمده است.


.

 

 

 


 

در همین زمینه