عکس از آرشیف/  پناهجویان در یکی از صنوف، زبان آلمانی را فرا می گیرند
عکس از آرشیف/ پناهجویان در یکی از صنوف، زبان آلمانی را فرا می گیرند

یک محکمه در شهر مونشن آلمان مجازات زندان را از دو تا چهار سال برای سه مرد و یک زن تعیین کرد؛ آن‌ها به دلیل کمک به مهاجرین در امتحان زبان در بدل دریافت پول مقصر شناخته شدند.

سه مرد و یک زن در برابر  یک محکمه شهر مونشن آلمان اعتراف کردند از مهاجرین پول دریافت کرده اند تا در آزمون زبان آلمان برای گرفتن اجازه اقامت موفق شوند. محکمه، این ارزیابی اداره سارنوالی را پذیرفته است که عمکرد های این گروه، تلاشی برای تجارت با انسان و تقلب کاری بوده است.

دو مرد که به عنوان سردسته های این گروه شناخته شده اند، به مجازات چهار سال و سه سال و سه ماه محکوم شده اند. یک مرد دیگر و یک زن که قبلاً همسر هم دیگر بودند، هر یک به دو سال زندان محکوم شدند چون آن ها اجازه می دادند که با پاسپورت جعلی در آزمون سهم گرفته شود.

 مرد ۲۵ ساله آلمانی به محکمه گفت که «امتحانات نسبتاً ساده بوده اند.» او توضیح داد که چگونه در هر آزمون ۳۰۰ یورو به دست می آورد. او افزود که «من بسیار مطمئن بودم که همه امتحانات را با موفقیت سپری کرده ام.»

برگرفته از رسانه همکار مادویچه وله


 

در همین زمینه