هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران، روزانه به کشورشان برگشت می‌کنند
هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران، روزانه به کشورشان برگشت می‌کنند

با وجود نگرانی از وضعیت امنیتی در افغانستان، صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان در سال جاری برگشته اند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) اکثریت برگشت گنندگان از ایران بوده اند. کشوری که به شدت از شیوع ویروس کرونا متاثر شده است.

براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، ۴۰۴ هزار و ۸۶۸ مورد برگشت از ایران و یکهزار و ۹۳۳ مورد از پاکستان را ثبت کرده اند. بیش از ۱۲۵ هزار مورد از کشور ایران، اخراجی ها بوده اند و بقیه داوطلبانه عودت کرده اند. بیشتر این پناهجویان در ماه مارچ وارد افغانستان شده اند.

این تعداد فقط مربوط به آنعده افغان هایی است که در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل "UNHCR" رسماً به عنوان پناهنده ثبت نشده اند. به این معنی که این افراد دارای مجوز قانونی اقامت نبوده اند.

آلمان به دلیل بحران کرونا، به طور موقت اخراج افغان ها را به کشور شان به حالت تعلیق درآورده است.

بسیاری از افغان ها عمدتا برای کار به کشورهای همسایه می‌روند و مرتباً به وطن شان دوباره بر می‌گردند. بنا بر این هر باری که این مهاجران از مرز عبور می‌کنند، وارد آمار برگشت کنندگان می‌شوند.

پیش زمینه این مهاجرت ها به کشور های همسایه، ادامه درگیری و ناامنی در افغانستان، اقتصاد ضعیف و بیکاری زیاد در این کشور خوانده می‌شود.

با این حال، اقتصاد ایران نیز در سال های اخیر رو به تضعیف است، به همین دلیل بسیاری از افغان ها به کشورشان برگشت می‌کنند.

nk, pa (dpa)

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)


 

در همین زمینه