عکس از آرشیف/ دست کم هفتاد مهاجر که در تلاش عبور از بحیره مدیترانه بودند، از سوی گارد ساحلی لیبیا متوقف شدند
عکس از آرشیف/ دست کم هفتاد مهاجر که در تلاش عبور از بحیره مدیترانه بودند، از سوی گارد ساحلی لیبیا متوقف شدند

سازمان ملل متحد می‌گوید که سه مهاجر در نتیجه گلوله باری مقام های لیبیایی کشته شده اند. این مهاجران که هنگام رفتن به اروپا در بحیره مدیترانه گرفتار شده بودند، سعی می‌کردند که از یک زندان در لیبیا فرار کنند.

سازمان بین المللی مهاجرت (ای او ام) از جان باختن سه مهاجر در نتیجه شلیک مسئولین لیبیایی خبر داده است. در خبرنامه این نهاد آمده است: «کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت در شهر خمس گزارش دادند که مقام های محلی هنگامی که مهاجران تلاش به فرار می‌کردند، گمورد شلیک قرار گرفته اند.»

خبرگزاری رویتر نتوانسته است که در این مورد، دیدگاه وزارت امور داخله لیبیا را به دست آورد. این مهاجران در میان یک گروه هفتاد نفری سوار بر یک قایق بودند که گارد ساحلی لیبیا آنان را در بحیره مدیترانه متوقف کرده  و آنها را دوباره به کشور برگشتانده بود.

لیبیا به یکی از گذرگاه های عمده مهاجران مبدل شده است که آنان در تلاش رسیدن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اند. ارزیابی ها می‌رسانند که حدود ۶۵۴ تن از این مهاجران در وضعیت بسیار بد و عدم دسترسی به مراقبت های صحی در این کشور زندگی می‌کنند.

در ماه های گذشته، قایق های حامل صدها مهاجر در مسیر مدیترانه متوقف شده و آنان با وجود تهدید خشونت در لیبیا، به این کشور بازگردانده شده اند.

سازمان بین المللی مهاجرت و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفته اند که لیبیا جای امن برای مهاجران نیست و آنان نباید به این کشور انتقال داده شوند. این دو نهاد خواستار در نظر گیری یک منطقه امن برای انتقال مهاجرانی شده اند که در بحیره مدیترانه از آب ها نجات داده می‌شوند.

فیدیریکا سودا، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت برای لیبیا گفته است که از میان ۷۰ مهاجر که به تازگی به این کشور انتقال یافتند، ۳۱ تن آنان به مراکز بازداشت برده شدند و متباقی آنان موفق به فرار شده اند. دو مهاجر در منطقه‌ای که مورد شلیک مسئولین محلی قرار گرفتند، جان باختند و یک تن دیگر در مسیر شفاخانه فوت کرده است.

با این همه، در ماه می امسال ۳۰ مهاجر که بیشترشان را شهروندان بنگله دیش تشکیل می‌دادند از سوی گروهی از مردان مسلح در این کشور گروگان گرفته شده و به قتل رسیدند.

 

در همین زمینه