اردوگاه پناهجویان در "جاده وارتنبرگر" در شهر برلین آلمان
اردوگاه پناهجویان در "جاده وارتنبرگر" در شهر برلین آلمان

براساس معلومات مرکز تحقیقات اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) در نورنبرگ، پناهجویان و پناهندگان بیشتر در آلمان در خانه های خصوصی زندگی می‌کنند. بامف دلیل این امر را "ادغام برتر" عنوان می‌کند، که منجر به ایجاد فرصت های بهتر در بازار آزاد مسکن می‌شود.

کاهش رقم پناهجویان تازه وارد باعث گردیده است که شهرداری ها به طور فزاینده ای پناهجویان را در آپارتمان های خصوصی مسکن بدهند. براساس بررسی بامف، پناهجویان بیشتری ترجیح می‌دهند که در مناطق شهری زندگی کنند. ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۸ در چنین مناطقی زندگی می‌کردند. آنها همچنین از وضعیت زندگی شان در آلمان به مقایسه کشورهای مبدا شان راضی تر اند. به طور متوسط ۴،۱ درصد ​​پناهجویان از یک آپارتمان سه اتاقه استفاده می‌کنند. برای هر نفر ۲۸ متر مربع در دسترس خواهد بود؛ کمی کمتر از سال ۲۰۱۶.

در کل، رضایت از وضعیت زندگی در خانه های خصوصی به طور متوسط  نزد پناهجویان ​​بسیار بالاتر از زندگی کردن در تسیسات مشترک عمومی است. مبتنی بر كرسین تانیس، نویسنده این تحقیق، حدس زده می‌شود كه پس از اتمام محدودیت های محل اقامت برای پناهجویان، پناهجویان بیشتر از حومه شهرها به داخل شهر کوچ کنند. فقط یک سوم پناهجویان زندگی در روستا ها یا در حومه شهرها را تصور کرده می‌توانند. پناهجویانی که در داخل شهر ها و یا ایالت های فدرال شرقی زندگی نمی‌کنند، احتمالا بیشتر تمایل دارند به داخل شهرها نقل مکان کنند. این امر در مورد مردان یا افرادی که دارای مدرک تحصیلی متوسطه هستند بیشتر صدق می‌کند.

 برای این تحقیق، در سراسر آلمان با پناهجویانی که بین اول جنوری ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۶ به آلمان آمده اند، بدون در نظر گرفتن روند و نتیجه مراحل پناهندگی شان، مصاحبه شده است.

 

در همین زمینه