سازمان داکتران بدون مرز روز پنجشنبه ۳۰ جولای اعلام کرد که در اثر فشار مقام‌های یونانی مرکز قرنطین برای مهاجران در کمپ موریا را مسدود می‌کند. عکس از ایهاب عباسی/ داکتران بدون مرز
سازمان داکتران بدون مرز روز پنجشنبه ۳۰ جولای اعلام کرد که در اثر فشار مقام‌های یونانی مرکز قرنطین برای مهاجران در کمپ موریا را مسدود می‌کند. عکس از ایهاب عباسی/ داکتران بدون مرز

سازمان داکتران بدون مرز اعلام کرد که اقدامات مقام‌های یونانی این سازمان را مجبور کرده مرکز قرنطین برای مقابله با ویروس کرونا در کمپ موریا را مسدود کند. این در حالیست که یونان برای چندمین بار، قرنطین کمپ‌های مهاجران در جزایر این کشور را تا ۶ اگست تمدید کرده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی سازمان داکتران بدون مرز روز پنجشنبه ۳۰ جولای منتشر شد آمده است که مقام‌های محلی یونان این سازمان را «چندین بار جریمه و تهدید به تعقیب جنایی» کرد‌ه‌اند زیرا به گفته این مقام‌ها، مرکز قرنطین تحت مدیریت داکتران بدون مرز در نزدیکی کمپ موریا «قواعد شهرسازی» را رعایت نکرده است.

حدود ۱۵ هزار مهاجر در کمپ موریا در شرایط بهداشتی به شدت رقت بار  زندگی می‌کنند و سازمان ‌های خیریه نگران هستند که مبادا با شیوع ویروس کرونا در این کمپ، یک فاجعه بهداشتی ظهور کند.

داکتران بدون مرز در خبرنامه‌اش از «ناکامی مقام‌های یونانی برای حفظ مرکز قرنطین» انتقاد کرد و گفت ‌« کمپ موریا که در آن حدود ۱۵ هزار مهاجر در فقدان قواعد بهداشتی و ازدحام بیش از حد زندگی می‌کنند، با خطر شیوع ویروس کرونا روبروست.» 

تا کنون هیچگونه مورد ابتلا به ویروس کرونا در کمپ‌های جزایر یونان ثبت نشده است.

مقام‌های یونانی از ماه می تا کنون کمپ‌های مهاجران در جزایر این کشور را قرنطین کرده‌اند و قرار است این قرنطین تا ۶ اگست ادامه بیابد. سازمان‌های خیریه از این اقدام آتن شدیدآً انتقاد کرده‌اند.

در همین زمینه: یونان: قرنطین در اردوگاه های مهاجران برای بار ششم تمدید شد

سازمان داکتران بدون مرز تاکید کرد که «در صورت شیوع ویروس کرونا در موریا، سیستم بهداشتی دولتی در جزیره لیسبوس از مدیریت پیامد‌های آن ناتوان خواهد بود.»

به گفته داکتران بدون مرز حدود ۳۰۰ نفر از ساکنان کمپ موریا به دلیل سنی یا بیماری‌‌های مزمن، افراد فوق العاده آسیب پذیر شمرده می‌شوند.


 

در همین زمینه