عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران به جزیره لامپدوسا رسید
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران به جزیره لامپدوسا رسید

مقام های ایتالیایی از ورود حدود ۱۰۰ مهاجر به جزیره لامپدوسا خبر داده اند. ده ها مهاجر در نتیجه تلاش گارد ساحلی این کشور در بحیره مدیترانه نجات یافتند. 

در همین زمینه