روند انتقال پناهجویان زیرسن و آسیب پذیر از یونان به شماری از کشورهای اروپایی جریان دارد
روند انتقال پناهجویان زیرسن و آسیب پذیر از یونان به شماری از کشورهای اروپایی جریان دارد

بلجیم ۱۸ پناهجوی زیرسن وبدون همراه را از کمپ های به شدت مزدحم پناهجویان در جزایر یونان انتقال داد. در میان این پناهجویان، کودکان افغان نیز شامل اند.

۱۸ پناهجوی زیر سن و بدون همراه از اردوگاه های یونان روز سه شنبه به عنوان بخشی از برنامه پذیرش اتحادیه اروپا وارد بلحیم شدند. به گفته مقامات بلجیم، این کودکان و نوجوانان از افغانستان، سوریه، ایران، سومالیا و گینه آمده اند. آنها قبلاً چندین ماه را در اردوگاه های مزدحم در جزایر لیسبوس و ساموس گذرانده اند.

به قول مقامات بلجیم، ۱۷ تن از ۱۸ مهاجر نوجوان مرد هستند. بنابر این جوانترین ۹ سال و بزرگترین ۱۸ سال سن دارد. گفته می‌شود در جریانی که درخواست پناهندگی این پناهجویان مورد بررسی قرار می‌گیرد، آنها قرار است به یک مرکز کودکان بدون همراه انتقال داده شوند.

قبل از انتقال این پناهجویان زیرسن به بلجیم، آنها مورد آزمایش ویروس کرونا قرار گرفته اند. بلجیم قبلاً در ماه می پذیرش آنها را تصویب کرده بود. 

مرتبط: ده ها پناهجوی بیمار از یونان به آلمان انتقال می یابند

علاوه بر بلجیم، ده کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، نیز برنامه اسکان مجدد را اعمال می کنند. این کشور ها تعهد کرده اند که تا ۲۰۰۰ پناهجوی خردسال و بدون همراه را از یونان بپذیرند.

از ماه اپریل امسال بیش از ۲۰۰ پناهجو زیر سن به عنوان بخشی از توافقنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا به لوکزامبورگ، آلمان، پرتگال و فنلند رسیده اند. آلمان اعلام آمادگی کرده است که ۲۴۳ کودک به خصوص کودکان بیمار و خانواده ها یشان را می پذیرد. در مجموع ۹۲۰ نفر قرار است به آلمان انتقال یابند.

در ماه مارچ در یونان حدود ۵۰۰۰ پناهجوی زیر سن و نوجوان بدون همراه موجود بوده است. بیشتر این پناهجویان از افغانستان، پاکستان و سوریه اند.

nk, pa (afp, dpa)

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه