عکس از آرشیف/ یک گروه از پناهجویان عراقی به گونه داوطلبانه یونان را ترک کرد
عکس از آرشیف/ یک گروه از پناهجویان عراقی به گونه داوطلبانه یونان را ترک کرد

یونان اعلام کرد که روند بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورهای شان را آغاز کرده است. نخستین پرواز گروه ۱۳۴ نفری پناهجویان روز پنجشنبه انجام شد.

حکومت یونان گفته است که روند بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورهای شان را در همکاری با اتحادیه اروپا، آغاز کرد. گروه ۱۳۴ نفری پناهجویان عراقی روز پنجشنبه گذشته شهر آتن را به مقصد کشورشان ترک کرد. این طرح بخشی از یک برنامه اتحادیه اروپاست که از سوی مقر این اتحادیه در بروکسل تمویل مالی می‌شود.

قرار است پنج هزار مهاجر زیر چتر این برنامه قرار بگیرند و برای هر بازگشت کننده داوطلب، دو هزار یورو کمک مالی شود. در این برنامه تنها کسانی می‌توانند سهم بگیرند که از اول ماه جنوری سال ۲۰۲۰ به این طرف وارد قلمرو یونان شده و در یکی از اردوگاه های جزایر یونان مسکن گزین شده باشد.

در ماه مارچ امسال، بروکسل اعلام کرد که این برنامه را عملی می‌کند اما به دلیل همه گیری ویروس کرونا، تطبیق این برنامه به تعویق افتاد. در حال حاضر، حدود ۱۲۰ هزار پناهجو در یونان زندگی می‌کنند. بیش از ۲۵ هزار آنان در اردوگاه های مزدحم جزایر لیروس، ساموس، لیسبوس، خیوس و کوس در وضعیت اسفناک به سر می‌برند.


 

در همین زمینه