عکس از آرشیف انفومایگرانتس/ یک گروه ۳۴ نفری به دست نیروهای محافظت مرزی پولند افتاده است
عکس از آرشیف انفومایگرانتس/ یک گروه ۳۴ نفری به دست نیروهای محافظت مرزی پولند افتاده است

یک گروه که خود را در یک لاری پنهان کرده بود، به دست نیروهای مرزی پولند افتاده است. سفر این افراد از ترکیه آغاز شده و آنان با عبور از سلواکیا وارد لهستان شده بودند. در میان افراد بازداشت شده، زنان و کودکان نیز شامل می‌باشند.

شماری از شهروندان کشورهای شرق میانه که در یک لاری پنهان شده بودند، به دست نیروهای لهستانی افتاده اند. گفته می‌شود که این افراد به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده بودند. مقام های پولندی (لهستانی) گفته اند که تعداد این گروه به ۳۴ تن می‌رسد و گمان می‌رود که شهروندان ایران، عراق، سوریه و کردهای ترکیه می‌باشند. هنوز مشخص نیست که اعضای این گروه به مقصد کدام کشور در حرکت بودند.

افراد بازداشت شده، سفر خود را از ترکیه آغاز کرد و با عبور از سلواکیا وارد لهستان شده بودند. 

مرتبط: پولیس فدرال آلمان ۳۱ پناهجو را در یک لاری یخچال دار دستگیر کرد

یک سخنگوی خدمات محافظت از مرزهای این کشور به خبرگزاری رویترز معلومات داده است که گویا این گروه، در منطقه بیولسکا بیالا روز جمعه گذشته به دست نیروهای آنان افتاده است.

حکومت محافظه کار ملی پولند گفته است که نظر به نگرانی های امنیتی، ورود "مهاجران" به این کشور را محدود نموده اند.

پس از اینکه دادگاه حقوق بشر اروپا، پولند را در پیوند به بازداشت کردن پناهجویان متهم به نقض کنوانسیون بین الملی کرد، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از مقام های این کشور خواست، با افرادی که از جنگ و پیگرد فرار می‌کنند همکاری کنند.


 

در همین زمینه