کشتی سی واچ در  مدیترانه، جنوری ۲۰۱۹
کشتی سی واچ در مدیترانه، جنوری ۲۰۱۹

کشتی های خصوصی نجات در آب های مدیترانه، براساس ارزیابی سازمان بین المللی مهاجرت،(IOM)«برای بسیاری از پناهجویان حیاتی هستند.» زافا مسیهالی سخنگوی این سازمان می گوید که "کشتی های خصوصی نجات تا حال ده ها هزار نفر را از آب ها نجات داده اند."

سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، اندکی قبل از آغاز فعالیت کشتی نجات آلمانی "سی واچ ۴" یا "دیده بان دریا ۴" که از جانب کلیسای پرتستانت این کشور تمویل می شود، خواستار همکاری و برداشتن همه محدودیت ها و موانع مربوط به مأموریت های خصوصی از جانب کشور ها گردیده است. او در ادامه می گوید که از آنجایی که در حال حاضر هیچ مأموریت نجات ملی یا اروپایی وجود ندارد، سرمایه گذاری های خصوصی تنها امید مهاجران و پناهجویانی است که در کشتی ها در داخل آب ها گیر مانده اند.

زافا مسیهالی همچنین توضیح داده گفته است که امدادگران خصوصی پناهجویان را ترغیب به فرار نکرده و همچنین به نفع قاچاقبران انسان فعالیت نمی کنند: »هیچ مدرکی در قبال این امر در دست نیست.» زافا مسیهالی تصریح کرد که در زمان هایی که هیچ کشتی نجات خصوصی  در آب های مدیترانه فعال هم نبودند، مهاجران راهی اروپا می شدند.

به قول سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، در سال جاری افزایش قابل توجهه عبور از گذرگاه های مدیترانه مشاهده شده است. بنابرین از ماه جنوری امسال ۱۶ هزار و ۸۴۰ پناهجو موفق شده اند که خود را به ایتالیا و مالتا برسانند. در مدت زمان مشابه سال گذشته، فقط ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از طریق آب ها به ایتالیا و مالتا آمده بودند. گفته می شود که بیشتر پناهجویان و مهاجران توسط قاچاقبران انسان از لیبیا با قایق های نامطمئن انتقال یافته اند.

سخنگوی این سازمان خاطرنشان كرد كه شیوع ویروس كرونا همچنین فعالیت های نجات پناهجویان از آب ها را متاثر کرده است. این امر باعث گردیده که فعالیت کشتی نجات "سی واچ ۴" که در واقع در ماه اپریل باید آغاز می گردید، به تاخیر انداخته شود. کلیسای پروتستانت در آلمان تمویل کننده این پروژه ماموریت نجات است.

افرادی که خود را به قاچاقبران انسان واگذار می کنند از کشورهای آسیایی و افریقایی که درگیر بحران اند، می آیند. این پناهجویان امید یک زندگی بدون فقر و خشونت در اروپا را دارند. سازمان بین المللی مهاجرت که مستقر در ژنیو است، متعلق به سازمان ملل متحد می باشد و متعهد است تا مهاجرت ها به گونه کنترول شده و امن صورت بگیرند.

 

در همین زمینه