مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو
مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو

پلیس مقدونیه شمالی یکشنبه اعلام کرد که در جریان عملیات روزانه در بخش مرکزی کشور٨٠ مهاجر را که در یک کامیون سوار بودند پیدا کرد. راننده کامیون به ظن قاچاق مهاجران توسط پلیس گرفتار شده است.

پلیس مقدونیه روز یک‌شنبه ١٦ اگست در بیانیه ای گفت، ٧٩ مهاجر پاکستانی و یک مهاجر اریتریایی را که در یک کامیون سوار بودند در حدود هشتاد کیلومتری از پایتخت در شهر اسکوپیه پیدا کردند.

به گفته این منبع راننده کامیون، یک شهروند ٢٠ ساله مقدونیه شمالی است که هنگام تلاش برای فرار از سوی پلیس گرفتار شد. در صورت اثبات جرم، راننده این کامیون به حکم پنج سال زندان روبرو خواهد شد.

مهاجران پس از گرفتاری پلیس به مرکز مهاجران در شهر مرزی گگلیا منتقل شدند. به گفته پلیس مقدونیه این مهاجران دوباره به یونان فرستاده می شوند.

این منبع همچنان گفت که در یک عملیات جداگانه روز جمعه ٥٥ گذشته مهاجر از جمله كودكان را در یک کامیون دیگر پیدا كردند.

پلیس مقدونیه شمالی می گوید تنها در ماه جولای ٥٦٧ مهاجر را كه قصد عبور غیرقانونی از طریق این کشور را داشتند و در کامیون ها پنهان شده بودند، پیدا نموده است.  این منبع می افزاید: نه تن از جمله سه تبعه صربستان را به ظن قاچاق مهاجران گرفتار کرده است.

با وجود اینکه مرز یونان با مقدونیه شمالی در اوایل سال جاری به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا بسته است اما شبکه های قاچاق مهاجران در منطقه فعال هستند.

اکثراً مهاجران از ترکیه به یونان می روند و پس از آن تلاش می کنند از طریق صربستان و مقدونیه شمالی راهی کشور های اروپایی دیگر شوند.  

در همین زمینه