عکس از آرشیف/ ۲۸ تن از باشندگان یک اردوگاه پناهجویان در ایالت هسن آلمان به ویروس کرونا مبتلا می‌باشند
عکس از آرشیف/ ۲۸ تن از باشندگان یک اردوگاه پناهجویان در ایالت هسن آلمان به ویروس کرونا مبتلا می‌باشند

در یک مرکز پذیرش پناهجویان در ایالت هسن آلمان ۲۸ نفر، شامل پناهجویان و کارمندان آن به کووید ۱۹ مصاب شده اند.

مقامات در شهر گیسن، در ایالت هسن آلمان روز دوشنبه تایید کردند که نتایج آزمایش ۲۸ تن در یک اردوگاه پناهجویان مثبت ارزیابی شده است. ۲۴ تن از این گروه را کارمندان این اردوگاه و ۴ دیگرشان را ساکنان آن تشکیل می‌دهند. کارمندان این اردوگاه که مبتلا به به ویروس کرونا شده اند، در قرنطین خانگی به سر می‌برند. باشندگان این مرکز نگه‌داری از پناهجویان با افرادی که در تماس بودند، به یک بخش خاص و جداگانه انتقال یافته اند.

ویروس کرونا: رهنمودهای جدید سازمان جهانی مهاجرت برای حمایت از کارگران مهاجر

گفته می‌شود که از میان ۲۴ کارمند مبتلا به ویروس کرونا، ۲۲ تن آنان در بخش خدمات امنیتی و دو تن دیگرشان در بخش امور صحی فعالیت می‌کردند.

با این همه، پس از مشاهده نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این اردوگاه، مقام های مسئول از همه کارمندان و ساکنان آن نمونه گیری کردند.


 

در همین زمینه