یک محقق امور پناهندگی اتریشی می‌گوید که بررسی پرونده پناهجویان در خارج از مرزهای اروپا واقع بینانه نیست
یک محقق امور پناهندگی اتریشی می‌گوید که بررسی پرونده پناهجویان در خارج از مرزهای اروپا واقع بینانه نیست

یک محقق امور مهاجرت می‌گوید که طرح وزارت داخله فدرال آلمان برای ارزیابی پرونده پناهجویان در بیرون از قلمرو اتحادیه اروپا واقع بینانه نیست.

گیرالد کناوس، یک محقق امور مهاجرت دیدگاه هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان مبنی بر بررسی پرونده پناهجویان در بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا را واقع بینانه نمی‌داند.

کناوس در گفتگو با روزنامه آلمانی "ولت" گفت: «من کسی را در اتحادیه نمی‌بینم که واقعاً به این چیز معتقد باشد. هیچ کشور در خارج از اتحادیه اروپا این ریسک را نمی‌پذیرد که چنین چیز مانند جزیره لیسبوس با آن اتفاق بی‌افتد.»

نظر به علاقه هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان برای اینکه در اصلاح سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا، پیشرفت های فوری صورت بگیرد، باید همه کشورهای عضو این اتحادیه در مورد بررسی پرونده پناهجویان در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا توافق کنند.

از منظر گیرالد کناوس، ایتالیا و سایر کشورهایی که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قرار دارند زمانی به این موضوع توافق می‌کنند "که پناهجویان پذیرفته نشده دوباره اخراج شده بتوانند و پناهندگان به گونه فوری در کشورهای دیگر این اتحادیه تقسیم ‌شوند."گیرالد کناوس، محقق در امور مهاجرتاین محقق امور مهاجرت تردید دارد که تا پایان ریاست دوره‌یی شورای اتحادیه اروپا که به عهده آلمان می‌باشد، روی یک سیستم موثر پناهندگی در اتحادیه اروپا توافق صورت بگیرد. آلمان، ریاست شش ماهه شورای اتحادیه اروپا را تا اخیر ماه دسمبر امسال به دست دارد.

کناوس علاوه کرد: «هرگاه آلمان با چنین علاقه شدید و تجربه زیاد در دوره ریاست‌اش موفق نشود، مطمیناً که در سال های بعدی هم به سادگی این اتفاق نخواهد افتاد.»

این محقق امور مهاجرت که در طرح توافق مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه سهم بارز داشته است، پیشنهاد می‌کنند که توافق یادشده میان بروکسل و انقره احیای مجدد شود. او گفت: «اتحادیه اروپا باید افزون بر شش میلیارد یورو که برای ترکیه داده است، در سال های آینده یک میلیارد یوروی دیگر بدهد و مانند سال ۲۰۱۶ پناهجویان نیازمند به محافظت را بپذیرد.»

گیرالد کناوس اظهار کرد که "حتی اگر ترکیه در هر سال دو میلیارد یورو تقاضا کند، برای اتحادیه اروپا یک سرمایه گذاری معقول خواهد بود. وضعیت کنونی مردم در جزایر، حالت مهاجران در ترکیه برای یونان و آلمان بد است."

 

در همین زمینه