بازداشتگاه منیل املو در یکی از حوزه های پاریس. عکس از مهاجرنیوز/ مایوه پوله
بازداشتگاه منیل املو در یکی از حوزه های پاریس. عکس از مهاجرنیوز/ مایوه پوله

از ابتدای ماه اگست، پنج مهاجر در بازداشتگاه منیل امیلو در یکی از حوزه های پاریس و پنج افسر پلیس که در این بازداشتگاه وظیفه اجرا می کنند، پس از آزمایش به ویروس کرونا مثبت تشخیص داده شدند. مهاجران مبتلا به ویروس در یک مرکز درمانی ویژه در وانسن انتقال داده شدند.

احمد مهاجر مراکشی ۲۸ ساله به مهاجر نیوز گفت: احساس ضعف می کنم، طعم و بوی خود را از دست داده ام، اسهال دارم اما دکتر به من گفت که هیچ کاری نمی تواند برای من انجام دهد.

او هنگامی که در بازداشتگاه مهاجران در منیل املو در یکی از حوزه های پاریس انتقال داده شد به ویروس کرونا مبتلا شده است. او در ۷ اگست آزمایش داد و پس از آن نتیجه‌اش به ویروس کوید ۱۹ مثبت بود.

احمد می گوید من دو روز قبل ازآزمایش خیلی مریض بودم و حس بویایی ام را از دست داده بودم. پرستار به من گفت که فقط زکام شده‌ام اما فردا باز هم رفتم و گفتم که نفس کشیده نمی توانم، بعداً داکتر به آن‌ها توصیه کرد که به شفاخانه انتقالم دهند. همان بود که پس از آزمایش نتیجه‌ام را مثبت اعلام کردند.

در حالی که پنج تن از ابتدای ماه اگست در منیل املو در بازداشتگاه به ویروس کرونا مبتلا شدند، مقامات مسئول دراین بازداشتگاه یک مرکز بهداشت برای مبتلایان کوید ۱۹ را ایجاد کرده‌اند که اشخاص مریض در آنجا انتقال داده می شوند. در همین حال، پنج افسر پلیس که در این بازداشتگاه کار می کردند نیز به ویروس کرونا آلوده شده اند.

در واکنش به این موارد، انتقال از بازداشتگا ها و همچنین اخراج مهاجران به مدت دو هفته به حالت تعلیق درآمده است. پلیس می‌گوید که این اقدام با هماهنگی پروفکتور انجام می یابد.

پلیس همچنان می‌گوید: «نگرانی در اینجاست زیرا به محض آلوده شدن ۱۰ تن در این بازداشتگاه ،امکان دارد که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزایش یابد. باید تدابیر لازم در نظر گرفته شود.»

«پیش از اینکه مار را به بازداشتگاه بیاوردند صحتمند بودیم»

محمد زاغلی مهاجر ۳۵ساله مراکشی می‌گوید: پیش از اینکه ما را به بازداشتگاه بیاورندصحتمند بودیم.« اما اکنون از اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا از درد سر و سوزش بینی رنج می برد.

چندین ماه قبل سازمان های مدافع حقوق مهاجران از مبتلا شدن احتمالی افراد در بازداشتگاه ها خبر داده بودند. پاول شیرون  مسئول پشتیبانی واقدامات قانونی دفتر سیماد به مهاجرنیوز گفت «حاصل از این بازداشتگاه ها و افراد محروم از آزادی در آن، باعث كاهش سرعت و گسترش ویروس نمی شود. آزمایش کسانی دیگری هنوز در حال انجام است.»

بازداشت شدگان نیز به خاطر محرومیت از بهداشت، در روزهای اخیر با شروع اعتصاب غذا در مراكز مختلف خشم خود را ابراز كردند

محمد زاغلی که در بازداشتگاه بسر می‌برد گفت: ژل هیدروالکلی وجود ندارد و اشیاء که لمس می کنیم مانند دستگیر دروازه ضد عفونی نمی شوند. او می افزاید «ما از بخش پذیرایی این بازداشتگاه ماسک درخواست کردیم اما به ما گفتند که پوشیدن ماسک لازم نیست

محمد می‌گوید هشتمین بیمار در آخر هفته آمده است. ممکن است ورودی های جدید نیز به همراه ما به ویروس کرونا مبتلا شوند. هرگز با این سرعت بهبود نمی یابیم! با ما بدرفتاری می شود.

سازمان های غیر دولتی می‌گویند که عدم توضیح ماسک به مهاجران و عدم مواد ضد عفونی و تدابیر دیگر در بازداشتگاه ها باعث شده است تا افراد به ویروس مبتلا شوند.

پرفکتور پاریس هنوز به سؤالات مهاجرنیوز جوابی نداده و گفته است در روز های آینده پاسخ خواهد داد.

از سوی دیگر یک زن مهاجر نیز در بازداشتگاهی در شهر تولوز به ویروس کرونا مصاب شده است. او قبل از آزاد شدن با ۳۶ تن دیگر در بازداشتگاه تولوز به سر می‌برد. به گفته سازمان های غیر دولتی امکان دارد که افراد دیگر در این مرکز نیز به ویروس مصاب شده باشند. 

در همین زمینه