با وجود وضعیت بد امنیتی در افغانستان، روند اخراج پناهجویان از آلمان ادامه دارد (عکس آرشیف)
با وجود وضعیت بد امنیتی در افغانستان، روند اخراج پناهجویان از آلمان ادامه دارد (عکس آرشیف)

یک سال پس از اعمال قانون سختگیرانه اخراج پناهجویان رد شده، سازمان حامی پناهجویان بنام "پروازول"، این قانون را "بربادکننده" عنوان کرده است. این سازمان گفته است که اعمال قانون سختگیرانه اخراج، منجر به سلب حقوق پناهجویان می شود.

سازمان پروازول روز پنجشنه گفت: «این قانون به محرومیت گسترده پناهجویان از حقوق شان، منجر شده است، ‌آنچه که اثرات مهلكی را به ویژه در زمان بحران کرونا درپی  دارد. افراد متأثر از این قانون ماه ها مجبور می شوند تا "تحت شرایط سخت و نفسگیر زندگی در مراکز پذیرش ابتدایی" بمانند و "فشار اخراج" علیه آنان تا آخرین حد افزایش داده می شود.»

 این قانون موسوم به "قانون بازگشت منظم" که بخشی از توافقنامه مهاجرت حکومت ائتلافی آلمان بود، توسط وزارت داخله این کشوردر تابستان سال گذشته تصویب شد.  یکی دیگر از اجزای این قانون همچنان امکان بازداشت پناهجویانی را فراهم کرده است، که رد شده اند و آلمان را باید حتماً ترک کنند. این پناهجویان بر مبنای قانون مذکور به سادگی بازداشت می شوند. از سوی دیگر زمانی را که پناهجویان مجبوراند در مراکز پذیرش اولیه بگذرانند، تمدید شده است.

 گونتر بورکارد، مدیر مسئول سازمان پروازول، این قانون را مخالف جمله معروف انگلامرکل صدراعظم آلمان؛ « ما می توانیم، موفق شویم»‌، خوانده است که در اوج بحران مهاجرت ابراز کرده بود. او می گوید که این امر مانع فرهنگ استقبال جامعه مدنی خواهد شد. این سازمان خواستار توقف سیاست سختگیرانه اخراج است که بدون درنظر گرفتن اوضاع بد امنیتی و ادامه جنگ، افراد به کشور های مبدا شان چون افغانستان اخراج می گردند و همچنین خطرات صحی ناشی از بیماری کرونا نادیده گرفته می شود.

 اخراج به کشورهایی مانند پاکستان، صربستان یا جمهوری مولداویا "بدون در نظر گرفتن وضعیت شیوع ویروس کرونا" ادامه دارد.

بوکارد می گوید مجبور ساختن هزاران نفر به زندگی در مراکز مزدحم پناهجویان «غیرمسئولانه» است. سازمان پروازول از جمله موارد دیگر را نیز انتقاد می کند که پناهجویان مجبور اند در یک فضای کوچک زیست احتمالا در یک اتاق و با خدمات بهداشتی محدود، با افراد بیگانه، یکجا زندگی کنند. از طرف دیگر کمبود مسکن برای کودکان و سایر گروه های آسیب پذیر،  نیز از جمله مشکلات این مهاجران است.

 

در همین زمینه