روند ادغام پناهجویان در جامعه آلمان در مسیر مثبت روان است
روند ادغام پناهجویان در جامعه آلمان در مسیر مثبت روان است

روند ادغام اولیه پناهجویانی که در چند سال گذشته وارد آلمان شده اند، قناعت بخش است. اما مشکلات فراگیری زبان و چگونگی به رسمیت شناخته شدن مدارک تحصیلی پناهجویان عوامل بازدارنده برای ورود آنان به بازار کار آلمان دانسته می‌شوند.

بر بنیاد یافته های انستیتوت تحقیقات اقتصادی آلمان، پناهجویانی که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ به آلمان آمده اند، در جامعه این کشور به گونه بهتر مدغم شده اند. کاتارینا اشپیس، مسئول بخش آموزش و خانواده این انستیتوت گفت: «تحقیقات نشان می‌دهند که ادغام مهاجران در بخش های بیشتری، به گونه موفقانه انجام شده است.»

در عین زمان او تاکید کرد که در سال های آینده، لازم دانسته می‌شود که تلاش های بیشتر در این راستا انجام شوند. 

نتیجه یکی از ارزیابی های آنان نشان می‌دهد که ۴۳ درصد از مهاجرانی که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با آنان مصاحبه شده است، مشغول به کار بوده اند.

فیلیسیتاس شیکورا، نویسنده این گزارش می‌گوید، با کسانی که آنان مصاحبه کرده اند به گونه اوسط از سه تا پنج سال در آلمان زندگی کرده اند. شیکورا این تحول را مثبت ارزیابی می‌کند.

از دید این محققان، مشکلات آموزش زبان و چگونگی به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی پناهجویان و مهاجرن، عواملی پنداشته می‌شوند که مانع ورود آنان به بازار کار شده اند.

بیشتر بخوانید: در بیشتر موارد اخبار منفی راجع به مهاجران نشر می‌شود

زنان، والدینی با فرزندان خوردسال و افرادی که دچار مشکلات روانی اند، هنگام تلاش برای یافتن کار نیاز به حمایت هدفمند داشته اند.

کورنیلیا کیرستن، یک جامعه شناس می‌گوید که ادغام اجتماعی و برقراری روابط میان آلمانی ها و مهاجران، زمانی طولانی را در بر گرفته است.

بخشی از این تحقیق واضح می‌سازد که حد اقل پنجاه درصد از مهاجران، با آلمان ها به خصوص در حلقه دوستان و همسایگان شان ارتباط برقرار کرده اند. زنان و پناهجویانی که در اقامت‌گاه های عمومی زندگی می‌کنند، تماس کمتر با مردم محل داشته اند.


 

در همین زمینه