رویداد های دلخراش عامل توجه بیشتر به مهاجرین افغان در ایران شد
رویداد های دلخراش عامل توجه بیشتر به مهاجرین افغان در ایران شد

وزارت خارجه افغانستان از آغاز تثبیت هویت و توزیع تذکره و پاسپورت برای مهاجرین افغان مقیم ایران خبر می دهد. این وزارت می گوید هیئتی برای تثبیت هویت و توزیع تذکره و پاسپورت برای مهاجرین افغان به ایران رفته است.

 سرانجام مهاجرین افغان مقیم ایران که از سال ها به اینسو در بی سرنوشتی به سر می برند، هویت شان شناسایی شده و برای ایشان شناسنامه و پاسپورت توزیع می گردد. وزارت خارجه افغانستان امروز یکشنبه (۲۳ آگست ۲۰۲۰) اعلام کرده است که تثبیت هویت مهاجرین افغان در ایران آغاز شده است و هیئتی از افغانستان به این کشور سفر کرده است. گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره می گوید:«کار آغاز شده است و هیئتی برای تثبیت هویت و توزیع تذکره و پاسپورت به ایران سفر کرده است.» بربنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بیشتر از دو میلیون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان در ایران بسر می برند.

  وزارت خارجه می افزاید که در جریان این هفته روند تثبیت هویت و توزیع شناسنامه در چهار مرکز از جمله دو مرکز در تهران، یک مرکز در زاهدان،‌ یک مرکز هم در مشهد آغاز می شود. افزون براین، قرار است پنجمین مرکز تثبیت هویت و توزیع تذکره و پاسپورت برای مهاجرین افغان در یکی از شهر های دیگر این کشور که شمار بیشتر مهاجرین افغان در آن زندگی می کنند نیز ایجاد گردد.

همزمان با آغاز تثبیت هویت مهاجرین، سفارت افغانستان در ایران نگاشته است که شماری از افراد به ادعای اخذ مدارک اقامت، تذکره و پاسپورت به «اخاذی و کلاهبراداری» رو آورده اند. این سفارت از مهاجرین افغان می خواهد که شکار کلاهبرداری و اخاذی افراد سود جو نشوند و به آنان اعتماد نکنند.

رویداد های دلخراش عامل توجه بیشتر به مهاجرین

اخیراً رویداد های دلخراش در برابر مهاجرین افغان در ایران به ویژه غرق شدن مهاجرین افغان در مرز ایران و آتش گرفتن موتر حامل مهاجرین افغانستان در ولایت یزد ایران واکنش های بسیاری را بر انگیخت. شمار زیادی از افغان ها در افغانستان و در برخی از کشور های جهان در واکنش به این رویداد ها دست به اعتراضات زدند و کمپاینی  تحت نام «کمی آب بیار که سوختم» را راه اندازی کردند.

اعتراض افغان ها در پاریس علیه رویداد های دلخراش اخیر در برابر مهاجرین افغان در ایران
 این رویداد ها واکنش و توجه حکومت افغانستان را نیز به دنبال داشت و چندین بار هیئت های بلند پایه افغانستان به ایران سفر کرد و از ایران به افغانستان تا راه حلی به این مشکل مهاجرین افغان دریابندمقام های دو کشور در آخرین دیدار روی تقویت امنیت مرزی میان دو کشور، مبارزه مشترک با قاچاقبران انسان و جلوگیری از تردد غیرقانونی در مرز ها توافق کردند.

 افزون بر این، از آنجایی که شمار زیادی از کارگران افغان همواره تلاش می کنند برای جستجوی کار و یافتن آینده بهتر به کشورهای دیگر از جمله ایران سفر کنند، هیئت افغانستان و ایران توافق کرده اند تا مذاکرات را جهت تنظیم و استخدام کارگران افغان در ایران ادامه دهند. ایران از سالها به اینسو میزبان صدها هزار مهاجر افغان است به همین منظور تهران و کابل توافق کرده بودند، تا کار قانونمند سازی حضور شهروندان افغانستان در ایران به شمول تمدید کارت های اقامت، تثبیت هویت، توزیع شناسنامه و صدور پاسپورت را آغاز کنند.

 ظاهراً به نظر می رسد که ایران در برابر مهاجرین افغان انعطاف پذیری نشان داده است. چندی پیش روند ثبت نام دانش آموزان بدون مدرک مهاجرین افغان در ایران در مکاتب دولتی این کشور نیز آغاز شد و این کشور دانش آموزان بدون مدرک را به مکاتب دولتی پذیرفت.


 

در همین زمینه