بامداد روز سه شنبه ۲۵ اگست پولیس ۱۶۰ تن از مهاجران و پناهجویان از جمله افراد زیرسن را  از یک ساختمان متروک شهر کان در منطقه کالوادوس بیرون کرد.  عکس از انجمن مبارزه علیه اخراج
بامداد روز سه شنبه ۲۵ اگست پولیس ۱۶۰ تن از مهاجران و پناهجویان از جمله افراد زیرسن را از یک ساختمان متروک شهر کان در منطقه کالوادوس بیرون کرد. عکس از انجمن مبارزه علیه اخراج

پولیس دهها تن از جمله خانواده‌ها و مهاجران زیرسن را از یک ساختمان اشغال شده در شهر کان در شمال فرانسه اخراج کرد. مسئولان می‌گویند که بعد از بررسی وضعیت اداری این افراد، آن‌ها را به سرپناه‌ها انتقال خواهند داد.

بامداد روز سه شنبه ۲۵ اگست پولیس ۱۶۰ تن از مهاجران و پناهجویان از جمله افراد زیرسن را از یک ساختمان متروک شهر کان در منطقه کالوادوس بیرون کرد. ساختمان یاد شده که ۳۶ اپارتمان دارد از ماه جولای ۲۰۱۹ توسط مهاجران اشغال شده بود.

فرمانداری پولیس کالوادوس در خبرنامه‌ای گفته است که بعد از بررسی وضعیت اداری، افراد اخراج شده توسط دولت به سرپناه‌ها انتقال خواهند یافت. به گفته فرمانداری، پناهجویان به مراکز پذیرش مهاجران و افراد زیرسن نیز به اداره خدمات اجتماعی برای کودکان معرفی خواهند شد.

در میان افراد اخراج شده، افرادی که در وضعیت قانونی قرار دارند در سرپناه‌های فوری جابجا خواهند شد تا وضعیت اجتماعی آ‌ن‌ها به صورت کامل بررسی و مسیر ادغام آن‌ها مشخص گردد.

مسئولان گفته‌اند که مهاجران غیرقانونی را نیز در مراکز بازداشت نگهداری خواهند کرد تا بعد از طی مراحل به کشورهای متبوع شان اخراج گردند.

سال گذشته دادگاه تجدید نظر به مهاجران اشغال کننده ساختمان اجازه داده بود برای مدت یک سال یعنی تا چهارم اگست امسال در ساختمان باقی بمانند.

به گفته یک انجمن محلی مبارزه علیه اخراج «از حدود سه هفته به این سو تعدادی از مهاجران صبح‌ها از ترس اخراج شدن، ساختمان را ترک می‌کردند و دقیقا معلوم نیست که روز گذشته هنگام عملیات پولیس چند نفر در ساختمان حاضر بودند.»

انجمن می‌گوید حداقل سه خانواده توسط مسئولان به سرپناه‌ها فرستاده شده‌اند و شش تن دیگر نیز به کمیساریای پولیس انتقال یافته‌اند. انجمن اظهار نگرانی کرده است که مبادا افراد انتقال داده شده به کمیساریا برای اخراج از فرانسه به مراکز بازداشت فرستاده شوند.

انجمن‌های خیریه می‌گویند حدود ده محل اشغال شده توسط مهاجران در اطراف شهر کان وجود دارد. در آخرین مورد، روز ۱۲ جولای، تعدادی از خانواده‌های بی سرپناه یک ساختمان را در جاده جورج کلمانسو اشغال کردند.

این در حالیست که حدود ۸۵۰۰ مسکن خالی در شهر کان وجود دارد. 

در همین زمینه