داشتن یک آدرس مکاتبات اداری در روند پناهندگی برای پناهجویان اهمیت زیادی دارد. پناهجویان باید مطمئن باشند که هیچگونه مشکلی برای دریافت نامه‌های اداری ندارند. عکس از پیکسابی
داشتن یک آدرس مکاتبات اداری در روند پناهندگی برای پناهجویان اهمیت زیادی دارد. پناهجویان باید مطمئن باشند که هیچگونه مشکلی برای دریافت نامه‌های اداری ندارند. عکس از پیکسابی

داشتن یک آدرس مکاتبات اداری در روند پناهندگی برای پناهجویان اهمیت زیادی دارد. پناهجویان باید مطمئن باشند که هیچگونه مشکلی برای دریافت نامه‌های اداری ندارند.

تعیین یک آدرس اداری برای پناهجویان در فرانسه از وظایف مراکز پذیرش پناهجویان به شمار می‌رود. مهاجران در این آدرس نامه‌های اداری اوفپرا (دفتر پناهندگی در فرانسه)، اوفی (اداره مهاجرت و ادغام فرانسه) یا پره فکتور (اداره پولیس) را دریافت می‌کنند و از پیشرفت مراحل درخواست و وضعیت خود آگاهی پیا می‌گنند.

به گفته گروه اطلاعات و حمایت از مهاجران، مراکز پذیرایی از متقاضیان پناهندگی(CADA) و سایر مراکزی که از کمک‌های وزارت داخله فرانسه در امور مهاجرت مستفید می‌شوند وظیفه دارند نامه‌های پناهجویان را به آنها برسانند.

این مراکز باید یک «تصدیق نامه آدرس اداری یک ساله» را برای پناهجویان تهیه کنند تا در صورت نیاز، پناهجو بتواند برای خود حساب بانکی باز کند.

تعیین آدرس مکاتبات اداری در سپادا

مشکل اصلی در فرانسه این است که از هر دو مهاجر، تنها یک تن داری سرپناه هستند. به همین دلیل سپادا (SPADA ) یا اولین مراکز پذیرایی از پناهجویان مکلف هستند برای آنانی که در مراکز پذیرایی جا نیافته‌اند یک آدرس اداری تعیین کنند.

سولن لوکونت، از سازمان خیریه سیماد می‌گوید:« وقتی یک پناهجو به غرفه درخواست پناهندگی (GUDA) در اداره پولیس معرفی می‌شود، در آنجا او را به اوفی یا مهاجرت و ادغام فرانسه می‌فرستند. اوفی مسئولیت تامین سرپناه، آدرس اداری و کمک حقوقی برای پناهجو را به عهده دارد.»

فاتو، یک زن پناهجوی ساحل عاجی است که در چندین هوتل و اپارتمان اجتماعی اقامت داشته اما آدرس اداری او در کافدا( CAFDA) یا مرکز هماهنگی برای پذیرش خانواده‌های پناهجو، تعیین شده است. این مرکز هماهنگی یک سایت اینترنتی (http://dom.casp.asso.fr/) ایجاد کرده که از طریق آن پناهجویان می‌توانند بدانند آیا نامه‌ای برای شان فرستاده شده یانه. فاتو می‌گوید هر روز این سایت را نگاه می‌کند و به کمک رنگ سبز می‌فهمد که برایش نامه فرستاده‌اند یا نه. او می‌گوید:« اگر سرخ بود یعنی این که نامه ندارم.» برای مردان تنها، فرانسه سرزمین پناهندگی ( FTA) مسئولیت نامه رسانی را به عهده دارد.

تعقیب مکاتبات اداری

این موضوع خیلی اهمیت دارد که یک پناهجو، در هر جایی که زندگی می‌کند، بتواند به گونه منظم از مکاتبات اداری مربوط به وضعیت خود آگاهی داشته باشد. در غیر آن به وضعیت پیچیده‌ای گرفتار خواهد شد.

فاتو می‌گوید وقتی دو نامه اوفی به او نرسید نزدیک بود حق داشتن سرپناه و کمک نقدی ماهانه را از دست بدهد. او به سرعت به اوفی تیلفون کرد و موضوع نرسیدن نامه‌ها را اطلاع داد و مشکل حل شد.

کسانی که به عنوان پناهنده شناخته شده‌اند اما سرپناه مستقل و ثابت ندارند یا کسانی که درخواست پناهندگی شان رد شده می‌توانند به مرکز خدمات اجتماعی (CCAS) در شهر محل اقامت شان مراجعه کنند. آنان میتوانند از سازمان‌های کمک به مهاجران نیز برای داشتن یک آدرس اداری کمک بگیرند. مشروط به این که این که سازمان‌های یاد شده برای این کار به رسمیت شناخته شده باشند.  


 

در همین زمینه