عکسی از مردم در یکی از خیابان های آلمان
عکسی از مردم در یکی از خیابان های آلمان

انجمن خیریه کاتولیک "کاریتاس" روند ادغام اجتماعی مهاجران در آلمان را موفقیت آمیز ارزیابی می کند و می گوید خلاقیت، انعطاف پذیری و همبستگی مردم آلمان با پناهجویان نیز از آغاز بحران مهاجرت تاکنون همچنان پابرجاست.

پنج سال پس از آغاز بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵، انجمن خیریه کاتولیک "کاریتاس" روز پنجشنبه در برلین گفت آلمان موفقیت های زیادی را در ادغام مهاجران تجربه می کند: «داستان های ادغام موفقیت آمیز مهاجران در جامعه آلمان بسیارند. امروزه نیز بسیاری از مردم آلمان هنوز هم به طور تمام وقت و داوطلبانه برای پناهجویان و پناهندگان کار می کنند».

 پیتر نهر، رئیس انجمن کاریتاس در آغاز بحران مهاجرت هشدار داده بود که برخی تصمیم گیرندگان سیاسی از کسانی که ترس و تعصب را علیه افراد نیازمند ترویج می کنند، تاثیرپذیر شده اند. نهر حالا تاکید می کند که سیاستمداران باید برای غلبه بر موانع ادغام کار کنند: «ترس و تعصب نباید بر بحث عمومی و تصمیم های سیاسی مربوط به مهاجرت و ادغام مسلط شوند. ما باید چنین امری جلوگیری کنیم».

وی افزود از میان افرادی که آن زمان در آلمان پناه جستند، حالا بسیاری همسایه، همکار و حتی دوست های صمیمی برای مردم این کشور شده اند: «اگر نگاهی به عقب اندازیم، می بینیم که ترس و تعصب از آنها بر جامعه غالب نشد و همچنان تمام امیدواری ها نیز برآورده نگردیدند؛ اما کاریتاس درباره داستان های ادغام اجتماعی موفقیت آمیز بسیاری آگاهی دارد».


 به گفته وی در خزان سال ۲۰۱۵ جامعه مدنی آلمان قدرتش را به نمایش گذاشت؛ امدادگران تمام وقت و داوطلب، اداره های دولتی، کلیساها، کمک دهندگان و خیریه ها در جامعه مدنی دست در دست هم داده و کار کردند.

به باور رئیس کاریتاس، داوطلبان با تعهدی که از خود نشان دادند، بخش بزرگی از بار بیش از حدی را که ساختارهای حمایتی به دوش می کشیدند، جبران نمودند: «با وجود بسیاری از چالش ها و مشکلات، زمان با جوی مثبت و خوشبینی گذشت».

وی به طور مثال از مشکلاتی مثل ماندن بیش از حد پناهجویان در چادرها و سالون های ورزشی و خصومت برخی ها با پناهجویان و همچنان کنترول ناکافی مرزها نام برد.

 

در همین زمینه