پنج سال از آغاز بحران مهاجرت در اروپا می‌گذرد
پنج سال از آغاز بحران مهاجرت در اروپا می‌گذرد

در ابتدای بحران مهاجرت برخی به آینده اطمینان داشتند و برخی دیگر ترس و ناامنی آنان را فرا گرفته بود. پنج سال بعد، ارقام نشان می دهد که ادغام اجتماعی پیشرفت کرده است، اما شک و بدگمانی همچنان باقی مانده است.

این مردم از کجا آمده اند؟ آیا تحصیلات خوبی دارند؟ آیا آنها یک شغل و یک سرپناه پیدا خواهند کرد؟

در خزان سال ۲۰۱۵ زمانی که شمار زیادی از پناهجویان به آلمان آمدند، این پرسش ها برای بسیاری از مردم این کشور مطرح بود و مباحث زیادی را دامن زده بود.

اکنون، پنج سال بعد، بحث درباره "ما می توانیم انجامش دهیم"، جمله معروف انگلا مرکل هنوز هم یک بحث عاطفی است؛ اما دیگر لازم نیست با ترس و فرضیات در موردش بحث شود: به هر حال، اکنون حقایق و ارقامی درباره بحران مهاجرت وجود دارد.افغانستان پس از سوریه در جایگاه دوم قرار دارد

یک چیز واضح است: تعداد کسانی که در آلمان درخواست پناهندگی می کنند، نسبت به سال ۲۰۱۵ به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

 در آن زمان تقریباً یک میلیون نفر درخواست پناهندگی داده بودند. بیشترشان از سوریه، افغانستان و عراق آمده بودند؛ از کشورهایی که جنگ و ترور یک تهدید روزمره است.

به همه کسانی که به آلمان آمده و درخواست پناهندگی داده اند، پناهندگی داده نشده است. در زمان بحران به اصطلاح مهاجرت از سال ۲۰۱۵، میزان قبولی یا جواب مثبت به درخواست های پناهندگی به ویژه زیاد بود؛ مخصوصا به خاطر اینکه تعداد زیادی از پناهندگان از کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه به آلمان آمده بودند.

آیا آلمان برای مقابله با کمبود نیروی کاری ماهر به مهاجران نیاز دارد؟ یا اینکه این انسان ها برای صندوق های تامین اجتماعی این کشور هزینه های بسیار سنگینی دارند؟

آلمانی ها در این مورد اختلاف نظر داشتند و هنوز هم دارند. در حالی که حزب راستگرای "بدیل برای آلمان" به خاطر هزینه ها با پذیرش مهاجران مخالفت می کند، اما نمایندگان دیگر احزاب در پارلمان این کشور و انجمن های کاری براهمیت پذیرش مهاجران تاکید می کنند.

امروزه دیده می شود که اکثریت افرادی که به عنوان پناهجو به آلمان می آیند، ابتدا برای یافتن شغل نیاز به آموزش دارند. سطح تحصیلات بسته به کشورهای مبدأشان بسیار متفاوت است.در این آمار دیده می‌شود که چه تعداد از پناهجویان کار می‌کنند

فقدان آموزش نسبی و مهارت زبان آلمانی، یکی از دلایلی بوده که در ابتدا بسیاری از پناهندگان در آلمان نتوانستند جای خود را در بازار کار پیدا کنند. از هر سه نفری که از کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا در آلمان زندگی می کنند و در سن کاری هستند، دو نفر اکنون شغل پیدا کرده اند. با این حال، سهم آنها در بازار کار هنوز هم کمتر از قبل از سال ۲۰۱۵ است. بنابراین هنوز در مورد ادغام پناهندگان باید کارهای زیادی انجام شود.

در مورد مکان زندگی قبلا رویدادهای زیادی رخ داده است. بسیاری از کسانی که در سال ۲۰۱۶ به آلمان آمده و در اقامتگاه جمعی اسکان داده شدند، اکنون آپارتمان شان را دارند.رقم مهاجرانی که در یک اپارتمان یا خانه زندگی می‌کنند

صرف نظر از وضعیت کار، مسکن یا مسائلی از قبیل جرایم مرتبط با مهاجران، هنوز هم در مورد جمله معروف انگلا مرکل اختلاف نظر وجود دارد. وی در آن زمان گفته بود "ما می توانیم انجامش دهیم" منظورش این بود که آلمان می تواند از بحران مهاجرت عبور کند. مردم آلمان در مورد میزان پذیرش پناهندگان اختلاف نظر دارند. تعداد کسانی که با پذیرش مهاجران مخالف هستند از سال ۲۰۱۵ به این سو افزایش یافته است.

امروزه تنها ۱۱ درصد از مردم آلمان موافق پذیرش پناهندگان بیشتر نسبت به گذشته هستند. افزایش شک و تردید هنگامی آشکار می شود که به همه پرسی ها در مورد سیاست پناهندگی انگلا مرکل نظر انداخته شود.میزان رضایت مردم از انگلا مرکل

امروزه بسیاری از کسانی که زمانی از جمله معروف مرکل و سیاست پناهندگی اش حمایت می کردند، حالا به آن به دیده شک می نگرند و یا از آن دیگر حمایت نمی کنند؛ چراکه قانع نشده اند که آلمان از بحران مهاجرت عبور کرده است.

در حالی که بسیاری از چهره ها تصویر مثبتی از ادغام اجتماعی مهاجران را بیان می کنند، اعتماد به جمله معروف "ما می توانیم انجامش دهیم" انگلا مرکل کاهش یافته است. بیش از پنج سال پس از بحران مهاجرت، سابقه ای متفاوت برای سیاست مهاجرت صدراعظم آلمان رقم خورده است.

پیتر هیله/گودرو هاوپت/ر.ش

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه