کشتی نفتکش (Etienne) به تاریخ ۴ اگست امسال، ۲۷ مهاجر را در بحیره مدیترانه از آب بیرون کشید
کشتی نفتکش (Etienne) به تاریخ ۴ اگست امسال، ۲۷ مهاجر را در بحیره مدیترانه از آب بیرون کشید

سه مهاجری که مدت یک ماه را در یک کشتی باربری سپری نموده بودند، دوباره خود را در بحیره مدیترانه انداختند.

کشتی باربری موسوم به (Etienne) از یک ماه به این سو، گروهی از پناهجویان نجات یافته را در بحیره مدیترانه حمل می‌کند. کپیتان این کشتی، تا حال اجازه لنگر انداختن و پیاده کردن این مهاجران را از کشوری دریافت نکرده است.

 شرکت حمل و نقل (Maersk) که این کشتی متعلق به آن است، در صفحه تویتر خود روز یکشنبه نوشت که سه مهاجر خود را دوباره به بحیره مدیترانه انداخته اند. در بخشی از این مطلب آمده است که خدمه های کشتی به گونه فوری وارد عمل شده و آنان را از بحر نجات دادند. 

این کشتی در نزدیکی سواحل مالتا می‌باشد و کپیتان آن با نشر یک کلیپ ویدیویی خواهان کمک فوری برای ۲۷ مهاجری شده است که در این کشتی به سر می‌برند.

کشتی (Etienne) این گروه را در چهارم ماه اگست امسال از بحر نجات داد. از آن زمان تا حال، این کشتی در انتظار یک بندر برای پیاده کردن مهاجران نجات یافته است.

شرکت حمل و نقل (Maersk) گفته است که این کشتی برای نگه داری مسافران مناسب نمی‌باشد. به بیان مسئولین این شرکت باربری بحری، وضعیت مهاجران گیرمانده در این کشتی، با گذشت هر روز به وخامت بیشتر می‌گراید.

آنان خواستار دریافت یک راه حل بین المللی شده تا از بدتر شدن بیشتر وضعیت جلوگیری صورت بگیرد.


 

در همین زمینه