شهر طرابلس در لیبیا، گروهی از مهاجران افریقایی در یک پایگاه نیروی بحری/عکس: EPA/STR
شهر طرابلس در لیبیا، گروهی از مهاجران افریقایی در یک پایگاه نیروی بحری/عکس: EPA/STR

بنا بر تحقیق جدید انستیتوت اقتصاد و صلح تا سال ۲۰۵۰ احتمالا جهان بیش از یک میلیارد آواره و بیجا شده خواهد داشت. بر اساس این تحقیق، رشد جمعیت ومشکلات محیط زیستی در بعضی مناطق می‌تواند سبب بیجا شدن توده وار انسان‌ها شود.

بنا بر یک تحقیق جدید انستیتوت موسوم به اقتصاد وصلح که مقر آن در لندن است، احتمالا در سال ۲۰۵۰ بیش از یک میلیارد نفر در جهان در داخل کشورهای شان بیجا و آواره خواهند شد. در گزارشی که به روز چهارشنبه زیر نام ثبت تهدیدات زیست محیطی نشر شده آمده است که رشد جمعیت در کشورهای بی ثبات می‌تواند توام با مشکلات زیست محیطی به بیجا شدن توده وار مهاجران منجر خواهد شد. بر اساس این گزارش، با آنکه بیشترین رقم را مهاجران داخلی تشکیل می‌دهند، اما این وضعیت سبب خواهد شد تا رقم پناهجویان به کشورهای دیگر جهان نیز افزایش یابد.

کارشناسان بروز فاجعه های طبیعی مانند جاری شدن سیلاب ها، قلت مواد غذایی و کمبود منابع آبی را به عنوان بزرگترین تهدیدات طبقه بندی کرده اند. درگیری های مسلحانه نیز به این موارد اضافه شده که می‌تواند تحت شرایط مذکور گسترش یابد.

این مطالعه به ویژه خطرناکترین مناطق را ساحل صحرا در افریقا، مناطقی در جنوب این قاره و شرق میانه از سوریه تا پاکستان بر شمرده است. این مناطق از جمله به دلیل رشد جمعیت و بحران های زیست محیطی تا اواسط قرن در معرض خطر کامل فروپاشی قرار داشتند.

فرار بی‌سابقه

بنا بر ارزیابی سازمان «کمک به گرسنگان جهان»، سوریه بدترین بحران مهاجرت را از زمان آغاز جنگ داخلی تقریبا نُه ساله در این کشور تجربه می‌کند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از اوایل دسمبر تا کنون حدود ۹۰۰ هزار نفر از شمال غرب سوریه به دلیل تشدید جنگ و خشونت فرار کرده اند.

براساس این گزارش، گر چه کشورهای صنعتی احتمالا مستقیماً از این بحران ها متاثرنمی‌شوند، اما با وجود آن مهاجرت توده وار پناهجویان به اروپا و امریکای شمالی، همچنان پیامد هایی برا این مناطق جهان نیز خواهد داشت. بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ نشان داد که حتی یک تعداد نسبتاً کم مهاجران، می‌توانند سبب تنش های سیاسی و اجتماعی در کشورهای میزبان شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۹،۵میلیون نفر که بیش از یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، آواره شده اند.

 KNA)pa/na)

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله


 

در همین زمینه