خانواده‌های ویتنامی هنگام رسیدن اجساد نزدیکان شان در یکی از مناطق مرکز ویتنام، ۲۷ نومبر ۲۰۱۹. عکس از رویترز
خانواده‌های ویتنامی هنگام رسیدن اجساد نزدیکان شان در یکی از مناطق مرکز ویتنام، ۲۷ نومبر ۲۰۱۹. عکس از رویترز

دادگاهی در ویتنام هفت نفر را به دلیل نقش آن‌ها در قاچاق ۳۹ مهاجر ویتنامی که اجساد آن‌ها سال گذشته از یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن به دست آمد، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه ۱۴ سپتمبر، دادگاه چهار ویتنامی ۲۶ تا ۳۶ ساله را به اتهام قاچاق مهاجران به دوره‌های مختلف از دو‌و ‌نیم تا هفت و نیم سال زندان محکوم کرد.  

دادگاه همچنین سه تن دیگر را به دوره‌های زندان تعلیقی محکوم کرد. این افراد از جمله اولین کسانی هستند که در قضیه مرگ ۳۹ مهاجر ویتنامی در انگلستان از سوی دادگاه محکوم می‌شوند.

روز ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۹ أجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله، از یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن پیدا شد. این مهاجران که از بندر زیبروژ در بلژیک سوار کامیون شده‌بودند بر اثر کمبود اکسیجن جان داده بودند.

تعدادی از قربانیان این قضیه از ساکنان یک منطقه فقیر نشین در مرکز ویتنام بودند؛ جایی که خانواده‌ها هزاران دالر قرض می‌کنند تا یک تن از نزدیکان خود را به امید یافتن کار، به کمک قاچاقبران به انگلستان بفرستند.

بنابر گزارشها، تعداد زیادی از این مهاجران توسط قاچاقبران در بارهای آرایش ناخن استخدام می‌شوند و مورد بهره‌جویی قرار می‌گیرند.

در انگلستان چندین نفر ازجمله راننده کامیون و یک ایرلندی در رابطه با این قضیه متهم شده‌اند اما گفته‌اند که مرتکب قتل غیرعمدی شده‌اند.

در این قضیه سیزده تن در فرانسه و ۱۳ تن دیگر نیز در بلژیک به دادگاه معرفی شده‌اند.

در همین زمینه:  کامیون یخچالی: آغاز انتقال اجساد مهاجران از انگلستان به ویتنام


 

در همین زمینه

Webpack App