در آتش سوزی شب سه شنبه ۹ سپتمبر کموپ موریا به کلی ویران شد و حدود ۱۳۰۰۰ مهاجر ساکن آن در جزیره لیسبوس آواره شدند. عکس از رویترز
در آتش سوزی شب سه شنبه ۹ سپتمبر کموپ موریا به کلی ویران شد و حدود ۱۳۰۰۰ مهاجر ساکن آن در جزیره لیسبوس آواره شدند. عکس از رویترز

دولت یونان اعلام کرد که پنج مهاجر به اتهام دست داشتن در آتش سوزی کمپ موریا در هفته گذشته، دستگیر شده‌اند. یک مهاجر دیگر نیز در این رابطه شناسایی شده و پولیس در جستجوی اوست. آتش سوزی شب سه شنبه هفته گذشته کمپ موریا را به کلی ویران کرد و حدود ۱۳۰۰۰ مهاجر ساکن این کمپ اکنون در جزیره لیسبوس آواره هستند.

میکالیس کریسوهویدیس، وزیر حفاظت از شهروندان یونان روز سه شنبه ۱۵ سپتمبر به خبرگزاری رسمی یونان گفت:« پنج تبعه خارجی دستگیر و یک نفر ششمی هم شناسایی شده وپولیس در جستجوی اوست.» ملیت افراد دستگیر شده اعلام نشده است.

وزیر حفاظت از شهروندان یونان گفت دستگیری این افراد «این سناریو را بی اعتبار می سازد» که گویا «افراط گرایان» عامل آتش سوزی در کمپ موریا بوده‌اند.

یک منبع پولیس به خبرگزاری فرانسه گفت که روز دوشنبه پولیس برای دستگیری متهمان در امتداد جاده‌ای که هزاران مهاجر از چندین روز به این سو در آنجا می‌خوابند اقدام کرد. منبع افزود که یک مظنون دیگر موفق شده از جزیره فرار کند و پولیس در جستجوی اوست.

دولت یونان بعد از آتش سوزی در کمپ موریا، مهاجران را متهم کرد و گفت آنان عمداً اقدام به آتش سوزی کرده‌اند.

در همین زمینه:  آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره لیسبوس یونان

در ماه‌های اخیر تنش‌ها میان مهاجران و تعدادی از ساکنان جزیره لیسبوس از جمله راست گرایان افراطی که خواهان بیرون رفتن مهاجران از جزیره هستند، شدت یافته است.

قرار است تعدادی از ساکنان جزیره امروز برای درخواست بیرون کردن مهاجران از جزیره تجمع کنند.

 مقام‌های یونانی به تازگی یک کمپ جدید را در جزیره لیسبوس ایجاد کرده‌اند تا مهاجران آواره کمپ موریا را در آن اسکان دهند. بر مبنای گزارش‌ها، تا کنون تعداد کمی از این مهاجران، حدود ۸۰۰ نفر، پذیرفته‌اند وارد این کمپ شوند. بیشتر مهاجران خواهان انتقال خود از جزیره به کشورهای اروپایی هستند.

در همین زمینه:  حدود ۸۰۰ مهاجر آواره کمپ موریا در کمپ جدید لیسبوس جابجا شده‌اند

 

 

 

  


 

در همین زمینه