اعتراض کودکان و نوجوانان مهاجر به وضعیت زندگی مهاجران در جزیره لیسبوس/عکس: Reuters/E.Marcou
اعتراض کودکان و نوجوانان مهاجر به وضعیت زندگی مهاجران در جزیره لیسبوس/عکس: Reuters/E.Marcou

سازمان حامی پناهجویان «پرو ازول» در پی آتش سوزی در کمپ موریا و ویرانی کامل آن، حکومت یونان را به نقض حقوق بشر مهاجران متهم کرد. یونان اعلام کرد که حاضر نیست، مهاجران بی خانمان را از جزایر این کشور به سرزمین اصلی آن انتقال دهد.

آتن پس از آتش سوزی در کمپ پرازدحام موریا، انتقال مهاجران  را از کمپ های جزایر به سرزمین اصلی رد کرده بود. 
گونتر بورکهارت، رئیس سازمان حامی پناهجویان (پرو ازول) از حکومت یونان به این خاطر انتقاد کرد و گفت، «به این کشور نباید اجازه تخطی از موازین حقوق بشر داده شود. اوربانیزه کردن اروپا (کنایه به سیاست های ویکتور اوربان، رئیس حکومت مجارستان) باید متوقف شود» و در قید نگه داشتن هزاران تن در جزایر به معنای نقض کامل موازین حقوق بشر و زندگی در شرایط غیر انسانی است. افزون بر این امکان رسیدگی عادلانه به درخواست های پناهندگی در چنین شرایطی وجود ندارد.

یونان می‌خواهد حدود ۱۲ هزار مهاجری را که در کمپ ویران شده موریا ساکن بودند، در جزیره لیسبوس نگه دارد و انتقال آن ها را به سرزمین اصلی رد کرده است. نمایندگان حکومت این کشور بارها بر این مساله تاکید کرده اند.
در لیسبوس یک کمپ بزرگ ایجاد می‌شود که از خیمه ها ساخته شده است.
حکومت یونان از این نگران است که در صورت انتقال مهاجران از لیسبوس به سرزمین اصلی، پناهجویان در کمپ های دیگر عمدا آتش سوزی به راه بیاندازند تا به این وسیله، برای آن ها اجازه داده شود که سفرشان را به اروپا و مخصوصا به آلمان ادامه دهند. 
افزون بر این، آتن از این هراس دارد که تعداد بیشتری از مهاجران که در حال حاضر در ترکیه ساکن هستند، برای سفر به اروپا تشویق شوند و می‌خواهد از چنین وضعیتی جلوگیری کند. حکومت یونان افزود که در مورد درخواست های پناهندگی شمار بسیاری از مهاجران در موریا هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده و یا این که آن ها پاسخ رد دریافت کرده اند. 

بورکهارت در ادامه گفت، حکومت آلمان فدرال نقض حقوق بشر را در یونان تحمل می‌کند و به این ترتیب «پیامی تاسف بار» به کشورهای دیگر اروپایی می‌فرستد. او گفت، شمار بیشتر پناهجویان در یونان نمی‌توانند باز گردند. آن ها نه می‌توانند به وطن شان بازگردند و نه به ترکیه که هیچ گونه امکانات قانونی برای محافظت در اختیار آن ها نمی‌گذارد.
مدیرکل «پروازول» در ادامه گفت، فکر می‌کند که در زمینه اصلاح سیستم پناهندگی اروپا تمرکز مسئولان بر روی «رد» مهاجران است و «صدراعظم آلمان فدرال نیز از این موقف حمایت می کند.» 
او افزود، در صورت ایجاد کمپ های اروپایی، بنیان سیستمی گذاشته می‌شود که با استندردهای یک حکومت قانونمدار همخوانی ندارد. بورکهارت هشدار داد که حکومت یونان قصد ایجاد کمپ هایی با درهای بسته را دارد. 

 

در همین زمینه