۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰، زنان و کودکان در کمپ موریا که براثر آتش سوزی ویران شده است./عکس: Reuters
۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰، زنان و کودکان در کمپ موریا که براثر آتش سوزی ویران شده است./عکس: Reuters

پس از آتش سوزی ویرانگر در کمپ موریا، بلجیم نیز در کنار آلمان آمادگی اش را برای پذیرش مهاجران اعلام کرد. بیش از ۱۲ هزار مهاجر در جزیره لیسبوس آواره شده اند.

مقام های یونان روز چهارشنبه اعلام کردند، بلجیم پیشنهاد کرده است که ۱۰۰ تا ۱۵۰ پناهجو را به شمول خانواده های صاحب فرزند و مادرانی که به تنهایی از کودکان شان مواظبت می‌کنند را می‌پذیرد. هفته گذشته کمپ موریا در پی یک آتش سوزی، کاملا نابود شد و هزاران مهاجر بی خانمان شدند. 
حکومت آلمان فدرال می‌خواهد ۱۵۰۰ مهاجر را از یونان قبول کند. 
طبق اطلاعات مقام های یونانی، پیش از این که موریا بر اثر آتش سوزی کاملا نابود شود، حدود ۱۲ هزار مهاجر آن جا زندگی می‌کردند. 

 

در همین زمینه