در یک آتش سوزی ویرانگر، کمپ موریا در جزیره لیسبوس از بین رفت
در یک آتش سوزی ویرانگر، کمپ موریا در جزیره لیسبوس از بین رفت

مقام های یونانی، شش مهاجر افغان را در پیوند به آتش زدن کمپ موریا در جزیره لیسبوس بازداشت کردند. چهار تن از این افراد که به یکی از نهادهای قضایی یونان انتقال داده می‌شدند، تاکید می‌کردند که این کار را انجام نداده اند. در این ویدیو بنگرید. 

در همین زمینه