شمس الله، مهاجر ۱۶ ساله افغان قبل از آتش سوزی در کمپ موریا زندگی می‌کرد اما حالا در لیسبوس آواره شده است. عکس از مهدی شبیل/ مهجر نیوز
شمس الله، مهاجر ۱۶ ساله افغان قبل از آتش سوزی در کمپ موریا زندگی می‌کرد اما حالا در لیسبوس آواره شده است. عکس از مهدی شبیل/ مهجر نیوز

آتش سوزی شب ۸ سپتمبر د رکمپ موریا این کمپ را کاملاً ویران کرد اما تعدادی از مهاجران هنوز هم در میان خیمه‌های سوخته دنبال اسباب باقیمانده خود می‌گردند. مهاجر نیوز با شمس الله، مهاجر ۱۶ ساله افغان از شهر کندز در شمال افغانستان در کمپ موریا دیدار و گفتگو کرده است.

«ساعت ۱۱ شب سه شنبه ۸ سپتمبر بود که کمپ آتش گرفت. من با ۹ تن از دوستانم در  یک خیمه بودیم که دیدیم شعله‌های آتش بلدتر شده و تا ۵ متر رسیده است.  بسیار ترسیدیم و همه فوراً فرار کردیم.

حالا در بیرون در پارکینگ مغازه لیدل زندگی می‌کنم و شب‌ها همانجا می‌خوابم. در اتش سوزی خیمه و همه اسبابم سوخته و من آمده‌ام که فقط یک لحاف بگیرم زیرا شب‌ها در بیرون هوا خیلی سرد است.

در خیمه کمپ موریا، من تنها مهاجر زیرسن بودم. من ۱۶ ساله هستم اما وقتی به موریا رسیدم تذکره نداشتم. از افغانستان برایم تذکره فرستادند اما در این جا مرا به عنوان بزرگ سال ثبت کرده بودند.

شمس الله به کمپ موریا برگشته است تا اسبابی را که احتمالاً در آتش سوزی نسوخته باشند با خود بگیرد. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز من نمیدانم که به کمپ جدید خواهم رفت یانه. تعدادی از مهاجران می‌گویند که اگر داخل این کمپ برویم دیگر از آنجا بیرون رفته نمی‌توانیم. من فکر می‌کنم که این کمپ برای خانواده‌هاست و نه برای من ] بر اساس اظهارات مقام‌های یونانی مهاجران آسیب دیده در این کمپ اولویت دارند و کمپ تنها برای خانواده‌ها نیست [.

یازده ماه می‌شود که من در لیسبوس گیر افتاده‌ام. دو ماه پیش مصاحبه پناهندگی را گذراندم. پیش از آتش سوزی مسئولان کمپ به من گفته بودند که ۱۴ سپتمبر جوابم خواهد رسید اما بعد از آتش سوزی من نتوانستم بروم و جوابم را بگیرم.

نمیدانم کجا بروم. یک کاکا در آلمان دارم و یک پسر کاکا هم در فرانسه اما سرنوشتم به دست مقام‌های یونانی است ومن هم چاره‌ای جز قبول کردن ندارم. فعلاً که از لیسبوس نمیتوانم بیرون بروم....»


 

در همین زمینه