۹ سپتمبر ۲۰۲۰، آتش سوزی در کمپ موریا به ویرانی کامل آن منجر شد./Reuters/Alkis Konstantinidis
۹ سپتمبر ۲۰۲۰، آتش سوزی در کمپ موریا به ویرانی کامل آن منجر شد./Reuters/Alkis Konstantinidis

پس از آتش سوزی در کمپ موریا، نمایندگان اتحادیه اروپا راجع به چگونگی برخورد با مهاجران به بحث و گفتگو پرداختند. در حالی که نمایندگان راستگرا خواهان اخراج فوری مهاجران بودند، بسیاری دیگر از آن ها خواهان اصلاح سیستم پناهندگی و انسانی تر شدن آن شدند. یکی از نمایندگان از حکومت یونان انتقاد کرد و مقام های یونانی را نیز به خاطر وضعیت مهاجران مسئول دانست. برند ریگرت از بروکسل گزارشی در این باره تهیه کرده است.

تیری راینتکه، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از حزب سبزها در بحث راجع به آتش سوزی و ویرانی کمپ موریا، صدای ثبت شده یک پناهجوی افغان در تلفون موبایلش را نشر کرد. این پناهجو از «وضعیت به شدت وحشتناک» در جزیره لیسبوس سخن زد و از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا خواست که با خانواده های شان به این جا بیایند و بدون آب و غذا در سرک بخوابند. او در ادامه می پرسد: «چرا کار به این جا رسیده است؟ در حالی که ما به رعایت حقوق بشر در اروپا ایمان داشتیم.» 
کاتارینا بارلی، معاون رئیس پارلمان اتحادیه اروپا (از حزب سوسیال دموکرات آلمان) از ادامه نشر این صدای ثبت شده جلوگیری کرد و از تری راینتکه خواست که خودش صحبت کند. 
       EurokinissiZumaPicture-alliance
«اخراج مهاجران غیرقانونی» 

جناح راست در پارلمان اروپا فورا به گفته های راینتکه واکنش نشان داد. یوانیس لاگوس، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از حزب یونانی «طلوع طلایی» ادعا کرد که هفته گذشته ۵۰۰ مهاجر کمپ موریا را به آتش کشیده اند. او گفت، آن ها مردان جوانی بوده اند که ابایی از تجاوز به زنان ندارند و از پخش بیشتر «داستان های افسانه ای» مهاجران  بدبخت و بیچاره خورد سال باید جلوگیری شود. لاگوس در ادامه گفت: «آن ها را باید اخراج کرد و به خانه فرستاد.» او پرسید: «چرا این مهاجران مسلمان غیرقانونی به کشورهای مسلمان و ثروتمند نمی روند؟» این جا بود که مالین یورک، نماینده چپ گرای پارلمان اتحادیه اروپا از حزب کارگر سویدن به میان حرف او پرید و لاگوس را متهم به نفرت پراکنی کرد. اکثریت نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا خواهان تغییر واقعی سیاست پناهندگی این اتحادیه، انسانی تر شدن آن و همبستگی بیشتر میان کشورهای عضو شدند. شمار اندکی از نمایندگان در پارلمان خواهان بستن فوری مرزها و رد پناهجویان شدند. 

در هفته های آینده، کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد پیشنهادهایی را راجع به اصلاح سیستم پناهندگی معرفی کند. هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال که در حال حاضر ریاست شورای وزیران داخله کشورهای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خواهان این است که تاسیس «مراکز بسته نگهداری پناهجویان» در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا شامل این اصلاحات شود. 
یوانیس لاگوس، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از حزب یونانی «طلوع طلایی» ادعا کرد که هفته گذشته ۵۰۰ مهاجر کمپ موریا را به آتش کشیده اند
«نباید موریای جدیدی ایجاد شود» 

یلوا یوهانسون، کمیسار اتحادیه اروپا برای مهاجرت که در گفتگو میان نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا شرکت داشت، وعده داد: «موریای دیگری ایجاد نمی شود!» و ما نباید اجازه دهیم که مهاجران مجبور به زندگی تحت چنین شرایطی باشند. او گفت: «ما  به مراکز دائمی جدید و منظم نیاز داریم.» به گفته یوهانسون، ۱۲ کشور اتحادیه اروپا وعده کمک های فوری به یونان را داده اند تا شرایط زندگی ۱۲ هزار پناهجوی بی خانمان در موریا بهبود یابد و در این میان یک کمپ جدید ایجاد شده که گنجایش ۵ هزار مهاجر را دارد. اما تا به حال فقط ۸۰۰ تن به آن جا وارد شده اند. کمیسار اتحادیه اروپا برای مهاجرت در ادامه گفت: «اما پروسه انتقال مهاجران به طول خواهد انجامید، چون مردم از رفتن به آن جا هراس دارند.» 

او ادعای نماینده راستگرای حزب «طلوع طلایی» راجع به این که مهاجران موریا را آتش زده اند، رد کرد و گفت: «معلوم نیست که این آتش سوزی چگونه به راه افتاده است. من نمی خواهم در این زمینه گمانه زنی کنم.» اما مقام های یونانی علیه دو فرد مظنون به آتش افروزی که از افغانستان هستند، اقامه دعوی کرده اند. 
     picture-alliancedpaTMonasse
«یونانی ها مسئول هستند» 

سوفیا اینت فلد، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از نقش حکومت یونان انتقاد کرد. این نماینده لیبرال از هالند پرسید: «صدها میلیون یورویی که اتحادیه اروپا به عنوان کمک برای اسکان و پیشبرد رسیدگی به درخواست پناهندگی پناهجویان وعده داده بود، کجا مانده است؟»

او گفت، درست است که رسیدگی به پناهجویان و درخواست های آن ها یک مشکل اروپایی است. اما یونانی ها هم مسئول هستند. این نماینده هالندی در ادامه گفت، با درخواست پناهندگی ۲ هزار تن در لیسبوس موافقت شده است و آن ها با این وجود بازهم اجازه ندارند جزیره را ترک کنند. 

یلوا یوهانسون، کمیسار اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، در پایان این بحث با اشاره به شمار پناهجویان و وسعت اتحادیه اروپا از «مبالغه» دراین زمینه هشدار داد و خطاب به نمایندگان راستگرا در پارلمان اروپا گفت: «این اروپا نیست که به بحران دچار شده است. بلکه مهاجران هستند که یک بحران را تجربه می کنند.»
 

در همین زمینه