۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰، در پی آتش سوزی که به ویرانی کمپ موریا منجر شد، گروهی از مهاجران خوردسال و بدون همراه در جزیره لیسبوس برای سوار شدن به هواپیما و انتقال به سرزمین اصلی انتظار می کشند./عکس: Reuters
۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰، در پی آتش سوزی که به ویرانی کمپ موریا منجر شد، گروهی از مهاجران خوردسال و بدون همراه در جزیره لیسبوس برای سوار شدن به هواپیما و انتقال به سرزمین اصلی انتظار می کشند./عکس: Reuters

شمار پناهجویان در اتحادیه اروپا در سال روان به شدت کاهش یافته است. آمار پناهجویان تازه وارد به اتحادیه اروپا در مقایسه به سال گذشته، ۳۴ درصد کاهش یافته است.

در شش ماه نخست امسال، ۱۹۶ هزار و ۶۲۰ تن برای نخستین بار در یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده اند. با توجه به آمار تازه، شمار آن ها در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، ۳۴ درصد کاهش یافته است.

این مطلب را روزنامه های گروه رسانه ای "فونکه" با رجوع به ارقام جدید اداره آمار اتحادیه اروپا «یورو استات» گزارش داده است. آنگونه که به نظر می آید دلیل آن بحران کرونا است و از زمان آغاز نخستین تعطیلی عمومی در ماه مارچ، شمار پناهجویان به شدت کاهش یافته است.

بر بنیاد این داده های اطلاعاتی، بین ماه های جنوری و پایان جون، ۴۶ هزار و ۶۵۵ تن برای نخستین بار در آلمان تقاضای پناهندگی ارائه کردند که به این ترتیب، شمار آن ها در مقایسه با همین دوره در سال گذشته ۳۶ درصد کاهش یافته است. از این ارقام معلوم می‌شود که آلمان کماکان مهمترین کشور مقصد برای پناهجویان در اتحادیه اروپا است. در جایگاه های بعدی کشورهای اسپانیا و فرانسه قرار می‌گیرند.

سهم آلمان از مجموع درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا ۲۳.۷ درصد است که به وضوح پایین تر از میزان درخواست های پناهندگی در سال های ۲۰۱۶/۲۰۱۵ است.

در آن دوران که بحران مهاجرت حاکم بود، سهم آلمان از مجموع درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا به ۳۰ درصد می‌رسید.

 

در همین زمینه

Webpack App