از نظر سازمان های حامی مهاجران، اتحادیه اروپا تا به حال نتوانسته برای حل مساله مهاجرت پاسخ جامعی پیدا کند./عکس: Reuters/A. Konstantinidis
از نظر سازمان های حامی مهاجران، اتحادیه اروپا تا به حال نتوانسته برای حل مساله مهاجرت پاسخ جامعی پیدا کند./عکس: Reuters/A. Konstantinidis

سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) و کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجرت (یو ان اچ سی ار) از اتحادیه اروپا خواستند، به مهاجرانی که سعی می‌کنند از طریق مسیرهای دشوار فرار کنند، بیشتر کمک نمایند.

این دو سازمان وابسته به ملل متحد روز سه شنبه در ژنیو اعلام کردند: «نجات جان انسان ها باید یک اولویت باشد و مسئولان نباید مانع آن شوند یا که از آن به عنوان یک جرم یاد کنند.»

کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد روز چهارشنبه در بروکسل پیشنهادهایش را برای اصلاح سیاست مهاجرت و پناهندگی ارائه کند. این دو سازمان در ادامه خواهان این شدند که اتحادیه اروپا فقط به غلبه بر بحران تمرکز نکند و برای حل مساله مهاجرت و پناهندگی یک پاسخ جامع پیدا کند.

این سازمان ها اعلام کردند: «این رویکرد اتحادیه اروپا کارآمد نیست، دفاع از آن ممکن نیست و پیامدهای آن برای انسان ها در اغلب موارد ویرانگر است.»

آن ها از اتحادیه اروپا خواستند که مسئولیت جستجو و نجات مهاجران را به عهده بگیرد تا شمار بیشتری از آوارگان و مهاجران در مسیرهای فرار جان شان را از دست ندهند و بندرهای امنی را برای انتقال مهاجران نجات یافته تعیین کنند.

فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجرت گفت، باید سیاست واقع بینانه ای را در پیش گرفت تا آن هایی که به محافظت نیاز دارند، شناسایی شوند و مسئولیت مهاجران باید مشترکا به گردن گرفته شود.»

انتونیو ویتورینو، مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت گفت، مهاجرت واقعیتی است که می‌توان آن را سازمان دهی کرد، به گونه ای که به نفع همه باشد. در ادامه این بیانیه آمده است، همزمان با مبارزه علیه قاچاقبران و محافظت از مرزها، گسترش امکانات مهاجرت قانونی و ادغام مهاجران تازه وارد نیز باید در نظر گرفته شود.

 

در همین زمینه