پولیس یونان در جریان انتقال مهاجران به کمپ جدید در لسبوس
پولیس یونان در جریان انتقال مهاجران به کمپ جدید در لسبوس

پولیس یونان ۳۵ عضو چهار سازمان غیرحکومتی را به جاسوسی و همکاری با قاچاقچی های انسان متهم نمود. این افراد متهم شده اند که اطلاعات گاردساحلی یونان را گردآوری کرده و به باندهای قاچاقچی منتقل کرده اند.

پولیس یونان روز دوشنبه در آتن اعلام کرد که گزارش مربوطه به دادگستری (سارنوالی) ارسال شده است. گزارش شده است که حداقل در ۳۲ مورد، افراد متهم شده، اطلاعات مربوط به مواضع گارد ساحلی یونان و مختصات قسمت های گشت زنی احتمالی آنان در اطراف جزیره لسبوس را به قاچاقچیان در ترکیه منتقل کرده اند.

تاکنون از این سازمان ها نامی برده نشده است، اما گفته می شود که اعضای متهم شده آنان شهروندان آلمانی، اتریشی، سویسی، نارویژی و بلغاریایی هستند.

نقش سازمان های غیرحکومتی و جنبش های امدادرسانی مردم نهاد، سال ها است که در جزیره های یونانی در شرق دریای اژه بحث برانگیز است. در ایتالیا نیز سازمان های بین المللی و نهادهای امدادرسان بارها با چنین اتهاماتی روبرو گردیده اند.

از یک سو این آشکار است که مددکاران پشتیبانی مهمی را از آوارگان و افراد نیازمند در جزایر یونانی انجام می دهند، اما از جانب دیگر بارها اتهاماتی مطرح شده اند که برخی از سازمان های غیرحکومتی تلاش می کنند طرزفکر خودشان از یک سیاست پناهندگی را در محل اجرا کنند.

اعضای این سازمان ها همچنان متهم گردیده اند که پناهجویان را به اقدامات غیرقانونی فراخوانده و آنان را در این مسیرها حمایت می کنند. سازمان های غیرحکومتی همواره این اتهامات را رد کرده اند.

 

در همین زمینه