photo: Reuters مهاجران در بندر الفسینا در نزدیکی شهر آتن منتظر اند تا به یکی از اردوگاه ها انتقال یابند.
photo: Reuters مهاجران در بندر الفسینا در نزدیکی شهر آتن منتظر اند تا به یکی از اردوگاه ها انتقال یابند.

مقام های وزارت مهاجرت یونان اعلام کرده اند که بیش از ۷۰۰ پناهجو را به زودی از جزیره لسبوس به آتن منتقل می کنند. گروهی از کودکان پناهجو و خانواده های شان نیز به آلمان منتقل می گردند.

حدود ۲۰ روز پس از آتش سوزی بزرگ در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس، بیش از ۷۰۰ مهاجر می توانند تا روز دوشنبه از این جزیره خارج شوند.

تلویزیون دولتی (ای آر تی) یونان روز دوشنبه گزارش داد که پناهجویانی که مستحق حفاظت شناخته شده و در یونان پناهندگی دریافت کرده اند، قرار است تا عصر دوشنبه با کشتی "نیسوس خیوس" به  بندر پیره برده شده و از آنجا در سرزمین اصلی اسکان داده شوند.

این رسانه همچنان گزارش داده که برنامه ریزی شده که احتمالا از پنجشنبه تا دوشنبه آینده، حدود ۲۳۰۰ نفر دیگر نیز با حقوق حمایتی به سرزمین اصلی یونانی منتقل شوند.

نوتیس میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان یک روز قبل در رادیو اعلام کرده بود که فشار را از اردوگاه موقت چادری در کاراتیپه، جایی که حدود ۱۰ هزار نفر پس از تخریب موریا در آن اسکان داده شدند، کمتر خواهد ساخت.

انتقال به آلمان

انتظار می رود حدود ۷۰ کودک پناهجو روز چهارشنبه از جزایر یونانی وارد آلمان شوند. سخنگوی وزارت امور داخله فدرال در برلین روز دوشنبه گفت که در میان آنها حدود ۵۰ پناهجوی زیرسن و بی سرپرست هستند که قبلاً در اردوگاه موریا زندگی می کردند. این کودکان قبلا فرآیند انتخاب در سرزمین اصلی یونان را گذرانده اند.

این سخنگو افزود حدود ۲۰ کودک با اعضای اصلی خانواده شان چهارشنبه به آلمان رسیدند که در مجموع حدود ۱۰۰ نفر بودند.

اینها بخشی از ۲۴۳ کودک بیماری و نیازمندی هستند که آلمان گفته آنها را با اعضای اصلی خانواده شان از یونان می پذیرد.

در چارچوب این سهمیه بندی، حدود ۵۰۰ کودک و بزرگسال قبلاً در ماه ها و هفته های گذشته وارد آلمان شده اند و در میان ایالت های فدرال این کشور تقسیم گردیده اند.

 

در همین زمینه