سعید فضل اولی، پناهجوی ایرانی در آلمان.
سعید فضل اولی، پناهجوی ایرانی در آلمان.

انجمن ورزش کانو "قایقرانی" آلمان از اینکه سعید فضل اولی یک مهاجر ایرانی در آلمان مجوز اشتراک در رقابت های المپیک توکیو را دریافت کرده، استقبال نمود. این ورزشکار قایقران در تیم ملی آلمان نه بلکه می تواند در تیم مهاجران رقابت کند.

فدراسیون جهانی کانو (ICF) از توصیه توماس کنیتزکو، معاونش و رئیس فدراسیون قایقرانی "کانو" آلمان (DKV) پیروی کرده است.

توماس به خبرگزاری کاتولیک گفت: «در چند هفته گذشته من به شدت در پشت صحنه روی موقعیت خودم و فدراسیون آلمان تلاش کرده و آن را ارتقا می دادم تا قوانین مربوط به اشتراک یک ورزشکار در تیم مهاجران (IOC) از قوانین کشوری تفسیر و تفکیک شود».

در نهایت پس از تلاش های گسترده وی، اکثریت کمیته از وی پیروی کرد. پس از تصمیم فدراسیون جهانی کانو برای ایجاد یک تیم مهاجران، پذیرش سعید مهاجر ایرانی نیز در آن تایید شد.

 اکنون از همه کشورها تاییدنامه گرفته شده و از آنها خواسته می شود که مهاجران و پناهندگانی که در آنها وجود دارند و واجد شرایط عضویت در این تیم هستند را معرفی نمایند.

بحث در این زمینه در فدراسیون بین المللی کانو زمانی آغاز شد که با ورزشکارانی که مجبور می شدند کشورشان را ترک کنند، به عنوان "تغییر دهندگان ملیت" رفتار می شد؛ چراکه مسئله پناهندگی در چهارچوب کاری کمیته جهانی المپیک قرار نداشت.

سال ۲۰۱۴ در بازی های آسیایی سعید فضل اولی برنده مدال نقره برای ایران شد
سال ۲۰۱۴ در بازی های آسیایی سعید فضل اولی برنده مدال نقره برای ایران شد

مهاجران و پناهندگانی که می خواستند برای کشور جدیدشان وارد رقابت ها شوند، باید براساس قانون "تغییر دهندگان ملیت" از کشور اولی شان صلب تابعیت کرده و آزادی شان از سوی حکومت آن کشور تایید می شد، اما در مورد بسیاری از کشورها از جمله پناهندگان سیاسی در ایران و اتباع افغانستان پس دادن یا ترک تابعیت کاری ناممکن و ناشدنی است.

در متن مربوط به قوانین کنگره فدراسیون جهانی قایقرانی این موضوع در آینده به رای گیری گذاشته خواهد شد. سعید فضل اولی در سال ۲۰۱۵ از مسیر بالکان به آلمان گریخت و با باشگاه "برادران راین کالسروهه" جایگاهی برای خودش یافت.

وی پس از آغاز در این باشگاه به تیم ملی قایقرانی آلمان راه یافت و در سال ۲۰۱۸ به عنوان ایرانی بومی برای اولین بار در مسابقات اروپایی در بلگراد برای تیم ملی آلمان پارو زد. از آنجایی که قوانین المپیک اروپایی با المپیک جهانی متفاوت است، آن زمان سعید توانست برای تیم ملی آلمان رقابت کند، اما حالا نمی تواند در المپیک جهانی این کار را بکند. سعید برای اشتراک در المپیک جهانی از سوی ایران نیز تایید نشده بود.

 

در همین زمینه