یک قایق مهاجران در کانال مانش، اپریل ۲۰۲۰. عکس از پولیس مانش و دریای شمال فرانسه
یک قایق مهاجران در کانال مانش، اپریل ۲۰۲۰. عکس از پولیس مانش و دریای شمال فرانسه

پنج نفر به ظن عضویت در یک شبکه بزرگ قاچاق مهاجران از فرانسه به بریتانیا در شهر لیل ، به دادگاه معرفی شدند. این افراد هفته گذشته در چارچوب یک عملیات مشترک اروپایی در فرانسه دستگیر شدند.

دادگاه ابتدایی ۵ نفر که دوشنبه هفته گذشته در فرانسه دستگیر شدند روز جمعه برگزار شد. به گفته دادستان شهر لیل، از میان دستگیر شدگان چهارتن در بازداشت موقت قرار گرفتند و یک تن دیگر به شرط کنترول قضایی آزاد شده است.

تحقیق برای دستگیری این افراد از ماه اپریل گذشته د رفرانسه آغاز شد و به گفته دادستان در جریان این تحقیق معلوم شد که یک شبکه سازمان یافته قاچاق انسان، مهاجران را از طریق کانال مانش و در کشتی‌های کوچک به بریتانیا انتقال می‌دهد.

تحقیقات مشترک اروپایی به سرپرستی اداره همکاری قضایی اروپایی (Eurojust) بعدتر نشان داد که یک شبکه بزرگ قاچاقبران در فرانسه، انگلستان و هالند در قاچاق مهاجران به بریتانیا دست دارد.

به گزارش Euojust هفته گذشته درچارچوب عملیات مشترک اروپایی علیه این شبکه ۱۲ تن از جمله ۳ تن در بریتانیا، ۲ تن در هالند و ۷ تن دیگر در فرانسه دستگیر شدند.

بیشتر دستگیر شدگان اتباع ایرانی هستند که در فرانسه، هالند و بریتانیا زندگی می‌کنند.

در همین زمینه: اروپا: ۱۲ تن به اتهام قاچاق مهاجران از طریق کانال مانش دستگیر شدند

 

در همین زمینه