۱۰ سپتمبر سال ۲۰۲۰،  پس از آتش سوزی در کمپ موریای جزیره لیسبوس، آوارگان و مهاجران شب را در فضای باز به روز می رساندند./عکس: Reuters
۱۰ سپتمبر سال ۲۰۲۰، پس از آتش سوزی در کمپ موریای جزیره لیسبوس، آوارگان و مهاجران شب را در فضای باز به روز می رساندند./عکس: Reuters

تعداد زیادی از سازمان های امدادگر با نشر یک درخواست مشترک خواهان تغییر فوری خط مشی سیاسی در برخورد با مهاجران ساکن جزایر یونان شدند.

در اعلامیه ای که روز پنجشنبه نشر شد، آمده است: « این انسان ها باید در سرپناه هایی ایمن و مطابق با کرامت بشری اسکان داده شوند و ما براین درخواست تاکید داریم». سازمان های امدادگر در ادامه این اعلامیه خواهان این شدند که کشورهای اروپایی دیگر نیز مهاجران را قبول کنند تا از تشنج در جزایر یونان کاسته شود.

این سازمان ها از سیاستمداران بر سرقدرت در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند که «به سیاست درهای بسته در جزایر یونان پایان دهند و از مسدودیت بیشتر مرزهای بیرونی خودداری کنند».   

در ادامه این بیانیه آمده است، یک ماه پس از آتش سوزی در کمپ موریای جزیره لیسبوس، بیش از ۷۵۰۰ تن در کمپی که به تازگی تاسیس شده، گیرمانده اند و شرایط  زندگی آن ها غیرانسانی است. افزون براین در جزایر دیگر بحیره اژه نیز کمپ های مشابهی وجود دارد.

این اعلامیه به ابتکار سازمان های «Europe Must Act»، (اروپا باید وارد عمل شود)، «Help Refugees» (به مهاجران کمک کنید)، «Legal Centre Lesvos» (مرکز قانونی لیسبوس)، «Lesvos Solidarity»، (همبستگی در لیسبوس)، «پزشکان بدون مرز»، «Refugee Rights Europe» (حقوق مهاجران در اروپا) و «Still I Rise»  (من برمی خیزم)،  نوشته شده است.

گفته می شود که این درخواست مشترک را تا به حال ۴۵۰ سازمان، شبکه و گروه و ۱۶۵ هزار شخص دیگر به امضا رسانده اند. سازمان های دیگر نیز قبلا درخواست های مشترکی را نشر کرده بودند.


 

در همین زمینه