در فرانسه تعدادی از سازمان‌های خیریه به زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی کمک می‌کنند. عکس از پیکچر الیانس
در فرانسه تعدادی از سازمان‌های خیریه به زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی کمک می‌کنند. عکس از پیکچر الیانس

سالانه تعداد زیادی از زنان در فرانسه قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شوند. مهاجر نیوز فهرستی از سازمان‌های و انجمن‌هایی را آماده کرده به این قربانیان، از طریق تیلفون‌ یا ملاقات حضوری کمک می‌کنند.

سازمان‌های حمایت از زنان خارجی قربانی خشونت:


 • سازمان سیماد Cimade

کمک تیلفونی از روز چهارشنبه قبل و بعد از ظهر

شماره تماس: 06.77.82.79.09 / 01.40.08.05.34

در صورت عدم پاسخ، پیام بگذارید ونام و شماره تیلفون تان را ذکر کنید. یک کارمند سیماد با شما تماس خواهد گرفت.

https://www.lacimade.org/accompagner-les-femmes-etrangeres-victimes-de-violences/


 • کالی یا Kâli

برای زنان خارجی روز پنجشنبه از ساعت ۶ و ۳۰ تا ۸ شب

آدرس:

Adresse : 5, rue de la Révolution, 93100 Montreuil - (métro Robespierre ou Croix de Chavaux)

association.kali@gmail.com 

https://www.facebook.com/assokali 


 • راجفایر یا شبکه مستقل زنان مهاجر و پناهنده

برای زنان خارجی، روز سه شنبه از ساعت ۴ و۳۰ تا ۷ و ۳۰

آدرس: Maison des femmes de Paris, 163 rue de Charenton, 75012 Paris (métro Reuilly-Diderot Rer Gare de Lyon)

تیلفون: 01.44.75.51.2

ایمیل: rajfire.asso@gmail.com

http://rajfire.free.fr 


 • زنان مهاجر به پا ایستاده

تیلفون : 07.81.29.41.52

آدرس: Maison des femmes de Paris, 163 rue de Charenton, 75012 Paris (métro Reuilly-Diderot, Rer Gare de Lyon)

ایمیل: fmd.migrantes.debout@gmail.com

https://www.facebook.com/femmes.migrantes.debout


 • زنان زمین:

تیلفون وعده ملاقات روز دوشنبه از ساعت ۱ تا ۵ 

پذیرایی با وعده ملاقات صبح روز پنجشنبه

تیلفون: 01.48.06.03.34

آدرس:

Adresse : 2 rue de la Solidarité, 75019 Paris, métro Danube ou Ourcq

ایمیل: contact@femmesdelaterre.org


 • شماره عمومی برای زنان قربانی خشونت : 3919

هر روز از ساعت ۹ تا ۱۰ شب در هفته

از ۹ تا ۶ در روزهای رخصتی


 • پلانینگ فامیلیال یا حمایت از خانواده

این مراکز در سرتا سر فرانسه وجود دارند و شما می‌توانید به یک مرکز در محل زندگی تان مراجعه یا تیلفون کنید.

تیلفون در پاریس: 01.42.60.93.20

هر روز از ساعت ۱۰ تا ۵ و ۱۵. به استثنای سه شنبه بعد از ظهر

روز دوشنبه شماره تیلفون تا ۶ و ۳۰ باز است.

برای یافتن مراکز در سایر نقاط فرانسه:

شماره تیلفون: 0 800 0 11 11

https://www.planning-familial.org/fr 


 • خانه زنان در پاریس:

پذیرایی هر سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ۱ تا ۶، روز جمعه از ساعت ۱ تا ۵.

تیلفون: 01.43.43.41.13

آدرس:

  Adresse : 163, rue de Charenton, 75012 Paris (métro Reuilly-Diderot, Rer Gare de Lyon

ایمیل: maisondesfemmesdeparis@orange.fr

https://mdfparis.fr/contact


 • کمک به زنان لت و کوب شده

به روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ۱۹ تا ۲۲.

روزهای شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸.

تیلفون: 06.76.38.53.19 / 01.43.48.18.66

آدرس:

 Adresse : 17, rue Mendelssohn - 75020 Paris (métro Porte de Montreuil, Tramway T3b Porte de Montreuil)

ایمیل: contact@hafb-asso.com

https://hafb.fr


  * الزیمژین

پذیرایی تیلفونی روز سه شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و پنجشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۵.

تیلفون: 06.61.89.47.90

در روزهای دیگر می‌توانید نام و شماره تیلفون تان را در پیام بگذارید. با شما تماس خواهند گرفت.

ایمیل: accueil@ellesimaginent.fr 

http://www.ellesimaginent.fr

برای یافتن وکیل، داکتر یا یک انجمن حمایت از زنان روی محل اقامت تات در فرانسه کلیک کنید:

http://www.ellesimaginent.fr/que-faire/etre-aide-pres-de-chez-soi


 • در کنار زنان

تیلفون: 01.30.73.18.33

ایمییل: cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr

https://www.facebook.com/dcdf95/?ref=page_internal


 • زنان آزاد زمین

روز دوشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸، روز چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ و روز پنجشنبه از ساعت ۱۴ تا ۲۰.

در روزهای دیگر به این شماره‌ها زنگ بزنید: 06.26.66.95.70 یا 01.40.35.36.67

آدرس:

Adresse : 111, bd Mac Donald, 75019 Paris (métro porte de la Villette, tram T3 Canal Saint-Denis)


 • همبستگی زنان

پذیرایی تیلفونی روزهای پنجشنبه و جمعه

تیلفون: 01.40.01.90.90

آدرس: Maison des Ensembles, 3-5 rue d’Aligre, 75012 Paris (métro Ledru-Rollin ou Reuilly-Diderot)

ایمیل: fsparis75@gmail.com

fsparis75@gmail.com

 • وکیل برای زنان قربانی خشونت

مشورت‌های حقوقی تیلفونی روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹.

تیلفون: 0820 20 34 28


 • برای یافتن یک سازمان یا انجمن در نزدیکی محل سکونت تان:

https://arretonslesviolences.gouv.fr/associations-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/associations 

https://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/Annuaire-des-associations-MDDF-Edition-20121.pdf 

 

در همین زمینه