آوارگان و مهاجران از کمپ ویران شده موریا به کمپ جدید در لیسبوس انتقال داده می شوند. یونان، ۱۶ سپتمبر سال ۲۰۲۰/رویترز/الکیس کنستانتینیدیس
آوارگان و مهاجران از کمپ ویران شده موریا به کمپ جدید در لیسبوس انتقال داده می شوند. یونان، ۱۶ سپتمبر سال ۲۰۲۰/رویترز/الکیس کنستانتینیدیس

از نظر دانیل توم، کارشناس قوانین پناهندگی، برنامه های پذیرش مهاجران از یونان، به شکلی که ایالات برلین، تورینگن و بریمن خواهان آن هستند، تقریبا به هیچ صورت با قوانین اتحادیه اروپا سازگار نیست.

توم که رئیس شورای کارشناسان بنیادهای آلمان برای ادغام و مهاجرت است، به خبرگزاری پروتستانت (ای پی ای) گفت، برنامه های ایالتی پذیرش مهاجران از یونان با قوانین اتحادیه اروپا در تناقض است. او در ادامه گفت: «اگر قرار باشد که ایالت و نواحی به صورت مستقل از موریا مهاجر قبول کنند، آلمان باید تعهدش را به قوانین اتحادیه اروپا پس بگیرد.»

این کارشناس قوانین پناهندگی گفت، ایالات آلمان می خواهند در چارچوب برنامه های طرح ریزی شده، مهاجرانی را قبول کنند که روند رسیدگی به درخواست پناهندگی آن ها به پایان نرسیده است.

او که پروفیسور حقوق بین الملل در شهر کنستانس است، گفت: «این اشخاص باید به هر صورت روند رسیدگی به درخواست پناهندگی شان را پشت سر بگذارند و معلوم نیست که چه پاسخی دریافت کنند.» توم ادامه داده گفته است که براساس قوانین دابلین، آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی هستند که پناهجو برای نخستین بار به آن جا وارد شده است و «اگر قرار باشد مهاجرانی بیایند که روند رسیدگی به درخواست پناهندگی شان هنوز به پایان نرسیده است» باید تغییراتی در قوانین ایجاد شود. اما هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان با چنین تغییراتی مخالف است.

توم در ادامه گفت: «تا به حال در چارچوب برنامه های بشردوستانه همیشه اشخاصی از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا پذیرفته می شدند» و برنامه ای در چارچوب اتحادیه اروپا تا به حال وجود نداشته است. اما شورای کارشناسان براین عقیده است که «پذیرش داوطلبانه مهاجران (توسط ایالات) یک ابزار مهم است و در صورتی که قرار باشد سیاست پناهندگی اروپا به صورت اساسی اصلاح شود، این راه نیز باید در نظر گرفته شود.» زیهوفر با درخواست های برلین و تورینگن برای پذیرش مهاجر از موریا پاسخ رد داد.

حکومت آلمان فدرال برای پذیرش پناهجویان از یونان برنامه های خود را دارد. توم، کارشناس قوانین پناهندگی پیشنهاد کرد، سهمیه ای را که اخیرا برای پذیرش مهاجران قبول شده، به تصویب رسیده، گسترش داده شود. این ها پناهجویانی هستند که مدرک اقامت دریافت کرده اند. اما از نظر این حقوقدان، در این صورت هم اختلاف نظر بر سر برنامه های ایالتی پذیرش مهاجران از بین نمی رود.

او افزود: «این مشکل به خودی خود حل نمی شود» و شاید برای مدت بیشتری در دستور جلسه باقی بماند. به عقیده توم، زمانی می توان این مشکل را حل کرد که بلندپایه ترین مقام های سیاسی سعی کنند راه حلی برای آن پیدا کنند.

او گفت که خواسته ایالات و نواحی را برای پذیرش شمار بیشتری از مهاجران که قبلا در موریا ساکن بوده اند، درک می کند. سیاستمداران محلی متوجه وضعیت اضطراری و شرایط بد زندگی مهاجران در کمپ جدید هستند و می خواهند کمک کنند.

 

در همین زمینه