الیوناس: اردوگاه پناهجویان درآتن
الیوناس: اردوگاه پناهجویان درآتن

پناهجویان در اردوگاه «الیوناس» در آتن پایتخت یونان نیز چون دیگر اردوگاه ها در این کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. در این اردوگاه اکثریت خانواده ها با اطفال شان اند.

پناهجویان از فقدان خدمات صحی شکایت دارند و حتی کسانیکه مریضی های عاجل و خطرناک دارند باید هفته ها و حتی ماه ها انتظار بمانند تا نوبت شان برای رفتن نزد داکتر برسد.

در تمامی اردوگاه الیوناس تنها یک نل آب موجود است
در تمامی اردوگاه الیوناس تنها یک نل آب موجود است

این یگانه مشکل پناهجویان نیست. در تمام این اردوگاه تنها یک نل آب است که مهاجران از آن استفاده می کنند. از این نل پناهجویان آب برای آشامیدن می گیرند و همچنین اب مورد نیاز شانرا برای لباس شستن و ظرف شستن به دست می آورند.

حمام های سیار در اردوگاه الیوناس
حمام های سیار در اردوگاه الیوناس

حمام ها و تشناب های سیار در این اردوگاه به ویژه برای زنان مناسب نیستند. زنان می گویند که اغلب شب ها برای حمام کردن می روند. در جریان روز برای شان حمام کردن مشکل است.

این کانتینر ها برای پناهجویانی که رسما در اردوگاه آورده شده اند، درنظرگرفته شده است
این کانتینر ها برای پناهجویانی که رسما در اردوگاه آورده شده اند، درنظرگرفته شده است

در این اردوگاه در یک بخش پناهجویان اند که رسما جابجا گردیده اند. آن ها تا اندازه ای از امکانت بهتر بهره مند هستند. مثلا این پناهجویان در کانتیرن ها و یا هم خیمه های تا اندازه مستحکم تر اسکان داده شده اند که از بارش باران حداقل در امان اند.

خیمه های پناهجویان که رسما در این اردوگاه اسکان نیافته اند
خیمه های پناهجویان که رسما در این اردوگاه اسکان نیافته اند

اما در بخش های دیگر این اردوگاه پناهجویانی اند که خودخواسته وارد این اردوگاه شده اند و در زیر خیمه ها به سر می برند. اکثر این خیمه ها پوششی بالای شان ندارند و اینک که هوا رو به سردی مانده و باران های شدید صورت می گیرد، وضعیت وخیم تر شده می رود.

اردوگا الیوناس: پناهجوان در صف انتظار بدست آوردن غذا اند
اردوگا الیوناس: پناهجوان در صف انتظار بدست آوردن غذا اند

در این اردوگاه روز یکبار برای سه وقت غذا تقسیم می شود. نخست برای کسانیکه رسما وارد این کمپ شده اند. در صورت که غذا اضافه بماند، بقیه باشندگان کمپ آن را دریافت می کنند.

این مواد خوراکی برای سه وقت یک خانواده سه نفری است
این مواد خوراکی برای سه وقت یک خانواده سه نفری است

اکثریت پناهجویان می خواهند یونان را ترک کنند و به دیگر کشورهای اروپایی بروند.

 

در همین زمینه