تصویر پولیس فرانسه از رویترز
تصویر پولیس فرانسه از رویترز

پولیس فرانسه چهار قاچاقبر انسان را در پرپینیان در نزدیکی مرز فرانسه و اسپانیا دستگیر کرد. این قاچاقبران تلاش داشتند مهاجران را از مرز اسپانیا به فرانسه بفرستند.

به گزارش سایت فرانسوی اندپاندان پولیس مرزی فرانسه چهار قاچاقبر انسان را در اوایل ماه اکتوبر در شهر پرپینیان دستگیر کرد. این یکی از مهمتریم عملیات پولیس علیه قاچاقبران مهاجران به شمار می‌رود.

به گفته پولیس قاچاقبران اتباع کشورهای مختلفی هستند و هرکدام به شیوه خاصی عمل می‌کردند.

یک تن از قاچاقبران که تبعه مراکش است و کارت اقامت فرانسه داشت روز ۷ اکتوبر زمانی دستگیر شد که می‌خواست به همراهی دو مهاجر از مرز اسپانیا وارد فرانسه شود.

دو روز بعدتر پولیس یک تبعه پیرویی را دستگیر کرد که در اسپانیا اقامت داشت و تلاش می‌کرد سه مهاجر مراکشی و یک مهاجر الجزایری را از مرز به فرانسه انتقال بدهد.

بار سوم نیز یک زوج الجزایری تبار که کارت اقامت فرانسه را داشتند هنگامی دستگیر شدند که می‌خواستند سه مهاجر را در یک موتر از مرز بگذرانند و به فرانسه انتقال بدهند.

تمامی مهاجران دستگیر شده در عملیات پولیس حکم ترک خاک فرانسه را دریافت کردند.

در همین زمینه: پولیس ۳۱ مهاجر غیرقانونی و ۲ قاچاقبر انسان را در جنوب فرانسه دستگیر کرد

 

در همین زمینه