عکس از آرشیف دویچه وله
عکس از آرشیف دویچه وله

یک مرد مسلمان با خودداری از فشردن دست یک مقام زن، که مدرک تابعیت آلمان را به وی می‌داد، از دریافت این تابعیت محروم گردید. این مرد قبلاً آزمون خاص برای کسب تابعیت آلمان را موفقانه سپری کرده بود.

بر اساس حکم یک محکمه در آلمان، کسی که به دلیل طرز فکر بنیادگرایانه، دست دادن با زنان را رد می‌کند، نمی‌تواند شهروندی آلمانی را به دست آورد. به این دلیل محکمه اداری تقاضای شهروندی این مرد لبنانی را رد کرد.

این محکمه در شهر منهایم اعلام کرد که طرزفکر این مرد نمی‌تواند تضمین کند که او خود را مطابق شرایط زندگی در آلمان وفق می‌دهد. این مرد پیش از آن علیه رد شدن تقاضایش توسط یک اداره ناحیوی آلمان، در برابر محکمه اداری شهر اشتوتگارت بدون موفقیت اقامه دعوا کرده بود.

بر اساس گزارش محکمه، این مرد دست دادن با هر زنی را رد کرده بود، زیرا از دید او، زنان جنسیت دیگری دارند و در نتیجه دست دادن با آنها برای یک مرد تهدیدی برای اغوای جنسی و یا عمل غیر اخلاقی می‌باشد.

بر اساس معلومات محکمه، این مرد از سال ۲۰۰۲ به این سو به صورت قانونی در آلمان زندگی می‌کند و در این میان در یک کلینیک سرطبیب است.

پیش از آن، این مرد در آغاز تسلیم شدن سند شهروندی در سال ۲۰۱۵، از دست دادن با خانمی که مسئول بررسی تقاضایش بود، خودداری کرده بود.

جلسه شفاهی محکمه در تابستان امسال انجام شد، اما حکم محکمه برای جوانب به تازگی‌ها اعلام شد. محکمه اداری شهر منهایم، به تجدید نظر در حکم اجازه داده است.

(dpa) / hm, si

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه

Webpack App