انیته ویدمن ماوتس، مامور حکومت آلمان در امور ادغام.
انیته ویدمن ماوتس، مامور حکومت آلمان در امور ادغام.

یک مقام ارشد حکومت آلمان نسبت به تاثیرات بیشتر همه گیری ویروس کرونا بالای مهاجران ابراز نگرانی کرده است. این مقام تاکید کرد که بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا کسانی را متاثر کرده است که در بخش های حمل و نقل، مهمان داری و صنایع کار می کنند.

آنیته ویدمن-ماوس، مسئول امور ادغام پناهجویان در آلمان می‌گوید که پاندمی ویروس کرونا، فشار بیشتر را بالای پناهجویان و کسانی که پیشینه مهاجرت دارند، اعمال کرده است. این مقام ارشد حکومت آلمان با نشر اعلامیه خبری روز یکشنبه، به مشکلات مرتبط به بحران اقتصادی این بخشی از جامعه اشاره نمود.

خانم ویدمن-ماوس گفت: «آن ها اغلب در بخش هایی از صنایع مانند خرده فروشی، حمل و نقل و مهمان داری کار می‌کنند که به ویژه تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا قرار دارند.»

به گفته او در عین زمان، با دشوار شدن شرایط کار، رقم فرصت های ادغام نیز در حال کاهش است.

با این حال، به کمک برنامه ادغام ملی که ارایه کورس های آنلاین، آموزش زبان و مشورتدهی از طریق شبکه های اجتماعی را در بر می‌گیرد، تلاش می‌شود که زمینه های ادغام و راه یابی مهاجران به بازار کار بیشتر مساعد شود. مسئول امور ادغام پناهجویان در جامعه آلمان تاکید کرد: «با وجود ویروس کرونا، ما باید زمان هر زمانی را برای ادغام از دست ندهیم.»


 

در همین زمینه