عکس از آرشیف/ پولیس آلمان در جریان انتقال یک مظنون است
عکس از آرشیف/ پولیس آلمان در جریان انتقال یک مظنون است

شماری از سیاستمداران احزاب مسیحی آلمان خواهان اخراج هدفمندانه مهاجران مرتکب به جرایم گردیده اند. اخیراً اداره فدرال مبارزه با جرایم، از رقم قابل ملاحظه پناهجویانی گزارش کرده که مرتکب به اعمال خشونت آمیز شده اند.

به گزارش روزنامه آلمانی «بیلد»، سیاستمداران احزاب دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) و سوسیال مسیحی این کشور (سی اس یو) خواهان اخراج هدفمندانه پناهجویانی شده اند که مرتکب به جرمی در این کشور گردیده و دست به اعمال خشونت آمیز زده اند.

سیاستمداران هر دو حزب مذکور در واکنش به گزارش روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» بر چنین اقداماتی تأکید کرده اند. روزنامه «ولت ام زونتاگ» گزارش اداره فدرال مبارزه با امور جنایی (BKA) و ارقام نشر شده جرم و جنایت را توسط پولیس، مورد ارزیابی قرار داده بود.

بر اساس این ارقام شمار مهاجران پناهجویی که در بخش جرائم خشونت آمیز، توسط پولیس به عنوان افراد مظنون معرفی می‌شوند، «بیشتر از حد متوسط» است و از سال ۲۰۱۵ به بعد ازهر هشت فرد مظنون یکی جزء این گروه خوانده شده است.

بر اساس این گزارش، اشخاصی که مدرک اقامت آن ها بر اساس درخواست پناهندگی شان صادر شده است؛ یعنی آن هایی که درخواست پناهندگی شان به رسمیت شناخته شده است، پناهجویانی که در چارچوب سهمیه بندی وارد آلمان شده اند و یا آن هایی که مدرک دولدونگ (تحمل) دریافت کرده اند، همه شامل این گروه می‌باشند. اشخاصی که اقامت آن ها در آلمان «غیرمجاز» است، در این آمار در نظر گرفته نشده اند.

کریستوف دو فریز، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان به روزنامه آلمانی «بیلد» گفت: «تحلیل اداره فدرال مبارزه با امور جنایی نشان می‌دهد که گرایش به جرائم خشونت آمیز در میان پناهجویان، آوارگان و شهروندان خارجی که مدرک دولدونگ (تحمل) دارند، به وضوح بیشتر از حد متوسط است.»

او در ادامه گفت، شمار قابل توجهی از اشخاصی که مرتکب جرائم خشونت آمیز می‌شوند از کشورهایی هستند که در آن جا قوانین و ادارات دولتی تقریبا هیچ اهمیتی ندارند و هرکس که از دیگران قوی تر است، حرف خود را به کرسی می‌نشاند. به گفته دو فریز: «ما باید با ارائه هدفمندانه امکانات برای ادغام پناهجویان، مجازات فوری مجرمان و اخراج قاطعانه اشخاصی که مرتکب جرائم سنگین شده اند، به این ارقام واکنش نشان دهیم.»

شتفان مولر، مدیر کل گروه حزب سوسیال مسیحی بایرن در پارلمان آلمان فدرال (بوندستاگ) به روزنامه «بیلد» گفت: «شمار مهاجرانی که مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، بسیار بیشتر از دیگر اقشار جامعه است. ما باید این مشکل را به تشخیص بدهیم و برطرف کنیم. افزایش تلاش ها برای اخراج می‌تواند بخشی از راه حل باشد.»

فیلیپ ام تور، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان تاکید کرد، «ما باید در مورد شهروندان خارجی که مرتکب جرائم خشونت آمیز شده اند، نه فقط با محاکمه، بلکه در صورت لزوم با اخراج آن ها واکنش نشان دهیم...»

Me, nf (KNA)

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه

Webpack App